Prof. dr. sc. Damir Kalpić izabran u...

Na 8. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini, održanoj 19. ožujka 2019. godine, prof. dr. sc. Damir Kalpić izabran je u počasno zvanje professor emeritus.

Prof. dr. sc. Damir Kalpić zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu, današnjem Fakultetu elektrotehnike i računarstva, od 1971. godine. Kao jedan od pionira računarstva u Hrvatskoj, još na računalu IBM 1130, započeo je s primjenom svojih širokih znanja u industriji, primarno primjenjujući metode operacijskih istraživanja. Iza njega je cijeli niz uspješnih projekata iz raznih područja ljudske djelatnosti. Od male grupe računaraca na Zavodu za primijenjenu matematiku okupljene oko profesora Alfreda Žepića stvorio je današnji Zavod za primijenjeno računarstvo kojemu je bio prvim predstojnikom. Uveo je u nastavu niz novih predmeta. Osim na matičnom Fakultetu, predavao je na većem broju fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, drugih sveučilišta u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Ima dojmljivu znanstvenu bibliografiju, pri čemu je većinom objavljivao rezultate istraživanja koji su uspješno primijenjeni u praksi. Vodio je 16 uspješno obranjenih doktorata, 26 magisterija znanosti i nekoliko stotina diplomskih radova. Također je obnašao dužnost pomoćnika dekana i značajno pridonio funkcioniranju Fakulteta u ratnim uvjetima. Obavljao je i velik broj drugih dužnosti na Fakultetu i izvan njega, između ostaloga i dužnost prodekana za znanost FER-a. Profesor Kalpić jedna je od rijetkih osoba podjednako izvrsnih u znanosti, struci i nastavi te dojmljivog znanja stranih jezika. Čestitamo profesoru Kalpiću i veselimo se što će i dalje raditi s nama u znanosti i struci te pritom, kao i uvijek, širiti atmosferu opuštenosti, optimizma i zajedništva!

Autor: Marko Tucaković
Popis obavijesti