Obitelj Hrvoić uz potporu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu jedne (1) stipendije "Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić" za studenticu ili studenta FER-a koji će u akademskoj godini 2018./2019., u ljetnome semestru, upisati 4. semestar diplomskog studija i izrađivati diplomski rad u suradnji sa Sveučilištem u Torontu, Kanada.

Stipendija pokriva sljedeće troškove:

  1. povratnu avionsku kartu do Toronta;
  2. administrativne troškove Sveučilišta u Torontu;
  3. troškove smještaja u Torontu;
  4. troškove prehrane za vrijeme boravka u Torontu.

Pravo na dodjelu stipendije imaju studentice i studenti koji će u akademskoj godini 2018./2019. upisati Diplomski rad u 4. semestru diplomskog studija, uz uvjet da će do upisa 4. semestra položiti sve ispite u roku propisanome studijskim programom.

Prednost pri dodjeli stipendije imaju studentice i studenti kojima je područje izrade diplomskog rada vezano uz elektroniku i njene primjene.

Studentu koji ostvari pravo na stipendiju, FER će osigurati administrativnu pomoć pri ostvarenju stipendije, u skladu s procedurom Sveučilišta u Torontu, objavljenom na stranici:
http://www.sgs.utoronto.ca/prospectivestudents/Pages/International-Visiting-Graduate-Students.aspx.

Prijave se primaju u pisarnici FER-a, Unska 3, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 sati, od objave natječaja do zaključno 28. siječnja 2019. godine u podne.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 6129 800 ili e-poštom: ana.fadljevic@fer.hr.

Kratki životopis prof. dr. sc. Jasne Šimunić Hrvoić nalazi se u nastavku obavijesti.

Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić - Životopis

Jasna Šimunić Hrvoić rođena je 8. siječnja 1938. godine u obitelji glazbenika klasične glazbe Stanka i Zdenke Šimunić Horvat. Očev brat Marijan poznati je zagrebački slikar i karikaturist.

Jasna je studirala na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Slaba struja. Diplomirala na ETF-u 1961. godine. Radila je na ETF-u kao asistentica na Katedri za mjerenja kod profesora Šarea.

Od 1968. do 1971. godine odlazi na znanstveno usavršavanje u Kanadu, gdje radi na razvoju elektromagnetskih sustava, posebice na novoj metodi mjerenja gravitacije. Taj je rad rezultirao doktorskom disertacijom koju je obranila na ETF-u 1977. godine.

Nakon sloma Hrvatskoga proljeća 1972. godine ponovno odlazi u Kanadu, gdje i ostaje iz osobnih razloga.

U Torontu u Kanadi posvetila se nastavnome radu na Centennial Collegeu. Predavala je Mjerenja u elektronici i dosegla stupanj profesora te veliki ugled među svojim kolegama i studentima. Istovremeno je sudjelovala u osnivanju i razvoju obiteljske tvrtke GEM Systems posvećene mjerenjima u geofizici. Bila je doživotna dopredsjednica tvrtke.

Sudjelovala je u radu svjetske organizacije Magnetskih opservatorija (IAGA) i proputovala svijet sudjelujući u godišnjim konferencijama organizacije IAGA.

Već 1969. godine, nakon prvog dolaska u Kanadu, Jasna je primljena u organizaciju profesionalnih inženjera Kanade kao jedna od, u to vrijeme, rijetkih inženjerki.

Aktivno je sudjelovala u radu AMCA-e Toronto (udruženje bivših studenata hrvatskih sveučilišta). Bila je tijesno vezana za svoj rodni grad Zagreb i domovinu Hrvatsku, gdje je provodila veliki dio svoga slobodnog vremena.

Sudjelovala je u većem broju dobrotvornih akcija u Kanadi i Hrvatskoj.

Jasna je bila osoba s najvišim ljudskim, društvenim standardima te je u svojoj obitelji, profesiji i krugu prijatelja i znanaca uživala veliki ugled.

Autor: Ana Fadljević
Popis obavijesti