Odjel za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje

"Od nastave usmjerene na predmet, do nastave usmjerene na studenta"

koje će održati prof. emerit. Vlasta Vizek Vidović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. godine, u 18 sati, u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Predavanje i diskusija, koje možete pratiti i na Internetu na našem Youtube kanalu, pokušat će odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • U čemu se razlikuje poučavanje usmjereno na predmet od  poučavanja usmjerenog na studenta?
  • Koje su prednosti i ograničenja tih pristupa poučavanju?
  • Kakva je uloga nastavnika u tim pristupima ?
  • Koji su prvi koraci koje nastavnik treba poduzeti ako želi izvoditi nastavu usmjerenu na studenta?
  • Tko mu sve može pružiti podršku?
  • Što treba napraviti ustanova?
  • Koji nastavnici i ustanove u RH već tako rade?

Prof. emerit. Vlasta Vizek Vidović najveći je dio svoje akademske karijere provela radeći  u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje se bavila s dva  područja primijenjene psihologije: organizacijskom i edukacijskom psihologijom. Prelaskom u Institut za društvena istraživanja u Zagrebu u 2010 g.  usmjerava se u interdisciplinarno područje obrazovnih znanosti  baveći se pitanjima   profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika svih obrazovnih razina. Bila je voditeljica ili nacionalna koordinatorica u 16 međunarodnih  i 8 nacionalna projekta. Kao autorica ili koautorica objavila je 6 znanstvenih monografija i 2 sveučilišna udžbenika, uredila je 5 knjiga, te je objavila više od 120 znanstvenih i stručnih radova u knjigama i časopisima.  Između ostalog bila je prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (2003/07), voditeljica UNESCO-ove katedre za upravljanje sveučilištem te predsjednica Akreditacijskog vijeća u prvom sazivu. U mirovini je od 2016 godine.

Autor: Vesna Kezdorf
Predavanje: Od nastave usmjerene na predmet, do nastave usmjerene na studenta
18. prosinca 2017. 18:00  -  19:00
Popis obavijesti