Na stranicama programa INTERREG Danube objavljeni su statistički podatci o uspješnosti prijava na prvom pozivu za prijavu projektnih prijedloga, koji je bio otvoren od 23. rujna do 3. studenoga 2015. godine (1. korak) i od 29. ožujka do 9. svibnja 2016. godine (2. korak). Na prvom je pozivu prikupljeno 576 iskaza interesa, dok su na kraju postupka prihvaćena ukupno 54 projekta.

Među prihvaćenim projektima nalazi se i projekt "Smart Building - Smart Grid - Smart City" (akronim: 3Smart), koji koordinira FER. Taj projekt ima najveći proračun od sva 54 projekta prihvaćena na prvom pozivu. Ujedno, radi se o jedinom projektu unutar programa INTERREG Dunav koji je koordiniran u Hrvatskoj, od ukupno prijavljenih 60 projekata iz Hrvatske.

Statistički podaci vezani uz prvi poziv dostupni su na stranici programa INTERREG Danube.

Osim tog projekta, FER sudjeluje i u dva INTERREG-projekta unutar programa INTERREG Mediteran. Ukupna vrijednost svih naših INTERREG-projekata je gotovo 7,1 milijuna eura, od čega je za FER predviđen jedan milijun eura. Prihvaćeni projekti traju između 1,5 i 3 godine, a u njima sudjeluje gotovo 30 partnera iz europskih zemalja.

Detaljnije informacije o FER-ovim projektima nalaze se u nastavku ove obavijesti.

Prihvaćeni projekti na kojima sudjeluje FER:

PROJEKT KOJI KOORDINIRA FER (INTERREG Dunav)

  • Projekt "Smart Building - Smart Grid - Smart City" na FER-u vodi izv. prof. dr. sc. Mario Vašak. Ukupna vrijednost projekta je 3.791.343,41 EUR, a iznos predviđen za FER je 640.566,01 EUR. Partneri na projektu su: Hrvatska elektroprivreda d.d., E3 ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA d.o.o., Općina Idrija, Elektro Primorska d.d., Europäisches Zentrum für erneuerbare Energie Güssing GmbH, Općina Strem, Energie Güssing GmbH, Sveučilište u Debrecenu, operator distribucijskog sustava E.ON za istočnu Mađarsku, Sveučilište u Beogradu Fakultet strojarstva, JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Sveučilište u Mostaru Fakultet strojarstva i računarstva. Projekt zajednički provode FER-ovi Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije (LARES) i Laboratorij za napredne elektroenergetske mreže (SGL). Projekt predviđa zapošljavanje novih djelatnika - financijskog i komunikacijskog voditelja te po dvije tehničke osobe u svakom od laboratorija. Projekt traje od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2019. godine.

PROJEKTI NA KOJIMA FER SUDJELUJE KAO PARTNER (INTERREG Mediteran)

  • Projekt "Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean" na FER-u vodi izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković. Ukupna vrijednost projekta je 2.797.549,00 EUR, a iznos predviđen za FER je 302.640,00 EUR. Partneri na projektu su: Atlantis Consulting SA, University of Calabria, Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism of Italy, University of Cyprus, University of Patras, Fundation University Enterprise of the Region of Murcia, Dubrovnik Neretva Regional Development Agency - DUNEA, Ministry of Culture and Sports of Greece - Ephorate of Underwater Antiquities. Projekt traje od 1. studenoga 2016. godine do 31. listopada 2019. godine.
  • Projekt "Designing a network of cOOperating cReative communities for developing a Sharing economy" na FER-u vodi prof. dr. sc. Mario Kovač. Ukupna vrijednost projekta je 510.000,00 EUR, a iznos predviđen za FER je 88.000,00 EUR. Partneri na projektu su Anci Lazio Italy/Lazio, CNR Italy/Lazio, CNA Italy/Abruzzo, UM Slovenia, UNIZG-FER Croatia, UVEG Spain, TPLJ Slovenia. Projekt traje od 1. rujna 2016. godine do 28. veljače 2018. godine.

Podunavski transnacionalni program INTERREG Dunav podržava transnacionalnu suradnju u heterogenoj dunavskoj regiji, rješavajući zajedničke izazove i potrebe u četiri specifična područja - inovativna i društveno odgovorna Dunavska regija, kulturno i ekološki odgovorna Dunavska regija, bolje povezana i energetski odgovorna Dunavska regija, dobro vođena Dunavska regija.

Opći cilj programa INTERREG Mediteran promocija je održivog rasta u sredozemnom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse te razumnog korištenja resursa podržavajući društvene integracije kroz integrirani teritorijalni pristup koji se temelji na suradnji. U Programu sudjeluje deset država članica EU: Hrvatska, Slovenija, Cipar, Malta, Grčka, određene regije Francuske, Italije, Portugala, Španjolske i Velika Britanije te tri države nečlanice: Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Više informacija o ostalim programima transnacionalne suradnje dostupno je na stranicama strukturnifondovi.eu.

Autor: webmaster
Popis obavijesti