Campbell Scientific donirao osam...

Poduzeće Campbell Scientific, Inc. doniralo je FER-u osam datalogera CR1000X koji će biti instalirani u laboratoriju Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, a koristit će se za studentske radove i vježbe. Donacija je ostvarena u suradnji s ovlaštenim zastupnikom za Republiku Hrvatsku Delta Tech d.o.o.

Datalogeri će se koristiti u sklopu kolegija Mjerenja u elektrotehnici, Mjerenja u tehnološkim procesima i Mjerna tehnika. Studenti će kroz navedene kolegije i rad s doniranom opremom steći korisna i praktična iskustva vezana za mjerenje električkih i neelektričkih veličina.

U nastavku obavijesti nalazi se više informacija o doniranoj opremi.

CR1000X je vodeći dataloger proizvođača Campbell Scientific namijenjen za precizna i točna mjerenja te upravljanja i automatizaciju u raznim primjenama. Idealan je za primjene na distribuiranim mjernim sustavima kao što su npr. meteorološke stanice i monitoring sustavi, gdje se na udaljenoj lokaciji prikupljaju podaci sa različitih analognih i digitalnih senzora, obrađuju i spremaju na samom uređaju te prenose pomoću različitih komunikacijskih protokola na dislocirano poslužiteljsko računalo. Zbog svoje robusnosti i visoke pouzdanosti ovi datalogeri često su zastupljeni u znanstvenim istraživanjima i profesionalnim industrijskim rješenjima.

 

 

Sjedište poduzeća Campbell Scientific, Inc. je u gradu Logan, državi Utah pri Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovano 1974. godine, poduzeće je vodeći proizvođač datalogera, osjetnika, sustava za prikupljanje podataka i proizvoda za mjerenje i kontrolu koji se koriste u cijelom svijetu u raznim primjenama vezanim za područja meteorologije, vodoprivrede, energetike, infrastrukture i tla. Campbell Scientific, Inc. je međunarodno priznato poduzeće u industriji mjerenja i upravljanja za proizvodnju točnih i podudanih instrumenata.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti