Za srpanjski upisni rok za upis na diplomske studije FER-a u akademskoj godini 2019./2020. okončan je razredbeni postupak i formirana je lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.

Pravo upisa ostvarilo je 291 pristupnika dok 50 kandidata, koji su predali prijave, nisu ostvarili pravo upisa.

Svi pristupnici koji su predali prijavu za upis na diplomski studij u srpanjskom roku mogu vidjeti svoj status nakon obavljenog razredbenog postupka na stranici:
http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

Za pristupnike koji su ostvarili pravo upisa na srpanjskom roku podatci o upisu diplomskog studija bit će evidentirani u ISVU tijekom današnjeg dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa trebaju potvrditi upis predajom potvrde o uplati upisnine u iznosu od 300,00 kuna. Potvrdu o uplati upisnine mogu odmah poslati na e-mail adresu stuslu@fer.hr ili predati na šalteru Studentske službe, a najkasnije do 30. 9. 2019. godine. Na temelju zaprimljene potvrde o uplati upisnine, Studentska služba će aktivirati studentska prava na diplomskom studiju. 

U nastavku se nalaze podatci potrebni za uplatu upisnine.

  • Iznos: 300,00 kuna
  • Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
  • Model: HR00
  • Poziv na broj primatelja: 65-OIB 

Pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na ovom upisnom roku, automatski su prijavljeni za rujanski upisni rok. Za rujanski rok je preostalo 309 slobodnih mjesta.

Prijave za rujanski razredbeni postupak bit će otvorene početkom rujna o čemu će pravovremeno biti objavljena obavijest.

Autor: Tomislav Matleković
Popis obavijesti