Udruga Alumni FER, u suradnji s Odjelom za pouzdanost i Odjelom za računarstvo Hrvatske sekcije IEEE, poziva Vas na predavanje:

"Formalne metode - mitovi i stvarnost"

koje će održati prof. dr. sc. Nikola Bogunović, u srijedu, 14. ožujka 2018. godine, u 17.00 sati, u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3.

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta, otvoreno je za sve zainteresirane te se posebno pozivaju studenti.

Više o predavanju i predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak predavanja

S povećanjem složenosti sklopovskih i programskih računalnih artefakata tradicijska provjera ispravnosti rada ispitivanjem (testiranjem) i simulacijom više nije dovoljna. Postoji uvjerenje da uporaba formalnih metoda može ostvariti valjano pronalaženje duboko skrivenih pogrešaka a bez bitnog produljenja vremena od zamisli do stavljanja proizvoda na tržište. U ovom prikazu definirat će se formalne metode kao matematičke tehnike specifikacije i verifikacije složenih računalnih sustava. Prikazat će se nekoliko najpopularnijih metoda bez dubokih i detaljnih razmatranja teoretskih temelja. Pokušat će se odgovoriti na pitanje oko mogućeg normativnog prihvaćanja formalnih metoda u okviru uobičajenih modela procesa oblikovanja sklopovskih i programskih artefakata. Navest će se neke formalne metode koje su danas u standardnoj uporabi u najvećim svjetskim informatičkim tvrtkama.

 

O predavaču

Nikola Bogunović je diplomirao (1963.) i magistrirao (1971.) na polju elektrotehnike te doktorirao (1984.) u polju računarstva na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1968. do 1999. bio je zaposlen na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu kao voditelj Zavoda za elektroniku i Laboratorija za informacijske sustave. Kao gostujući znanstvenik od 1971. do 1972. boravio je u Culham Laboratoryju u Ujedinjenom Kraljevstvu te od 1985. do 1987. kao gostujući profesor na Sveučilištu Vanderbilt u SAD-u. Tijekom 1999. godine prelazi na Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je izabran u znanstveno-nastavno zvanje "redoviti profesor". Postaje nositeljem više predmeta na dodiplomskom i poslijediplomskom (doktorskom) studiju. Sadržaji predmeta usmjereni su na postupke oblikovanja složenih računalnih sustava te na tehnike predstavljanja, obrade i uporabe znanja. Bio je mentorom brojnih završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Znanstveni interesi fokusirani su na formalne metode u provjeri programskih artefakata te na otkrivanje znanja u skupovima podataka i signala s primjenom u biomedicinskoj i financijskoj domeni. Nikola Bogunović objavio je preko 100 znanstvenih i stručnih radova te održao više javnih predavanja. Doživotni je član IEEE udruge te član emeritus Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Autor: Danko Ivošević
Popis obavijesti