Natječaji

Obavijest

Obavijest

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva traži radnika za zamjenu privremeno odsutne radnice (bolovanje) na radnom mjestu: Stručni suradnik za poslove pismohrane / položaj III. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 6 mjeseci   Uvjeti: - SSS - najmanje jedna godina radnoga staža na sličnim poslovima Opis poslova i zadataka: – obavlja poslove pisarnice – priprema građu za pismohranu – prati i primjenjuje propise iz uredskog poslovanja i arhiviranja – obavlja i ostale poslove prema nalogu voditelja Opće službe i glavnoga tajnika. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: - životopis - dokaz o državljanstvu - dokaz o stručnoj spremi - dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO) Prijave s dokumentacijom podnose se putem elektroničke pošte na adresu posao@fer.hr   najkasnije do 9. prosinca 2022. godine.    

Natječaj za izbor na radna mjesta

Natječaj za izbor na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za radna mjesta: 1. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / voditelj programa za razvoj poduzetništva u  Centru karijera – 1 izvršitelja na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno, 2. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / voditelj programa za razvoj poduzetništva u Centru karijera – 1 izvršitelja na određeno vrijeme do 31. srpnja 2023. godine u nepunom radnom vremenu od 3,5 sata dnevno.   Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja. Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju - 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 3. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 2 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, 4. Suradnik u suradničkom zvanju viši asistent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, 5. Doktorand u suradničkom zvanju asistent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja. Više o natječaju u nastavku obavijesti. 

Poništenje dijela natječaja

Poništenje dijela natječaja

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog 20. travnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 47, stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva pod točkom 2. za izbor na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj odjeljka / menadžer za transfer tehnologija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci.    

Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:   Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand – 2 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja. Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Više