Natječaji

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 22. rujna 2021. godine, Narodnim novinama br. 102 od 22. rujna 2021. godine, web stranici Fakulteta od 22. rujna 2021. godine i web stranici Euraxessa od 22. rujna  2021. godine) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Matematička analiza i numeričke metode za višefazne sustave vođene difuzijom - MANDphy”, da je nakon provedenog postupka izabran Matija Livaić, mag. phys.   

Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:  1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand  – 5 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, 4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 3 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.   Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja. Više o natječaju u nastavku obavijesti

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 27. rujna 2021. godine, Narodnim novinama br. 103 od 24. rujna 2021. godine, web stranici Fakulteta od 24. rujna 2021. godine i web stranici Euraxessa od 24. rujna  2021. godine) za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina, da je nakon provedenog postupka izabrana Iva Manojlović, mag. math.  

Više