Natječaji

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 29. studenoga 2021. godine, Narodnim novinama br. 127 od 26. studenoga 2021. godine, web stranici Fakulteta od 26. studenoga 2021. godine i web stranici Euraxessa od 30. studenoga 2021. godine) za izbor suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine, da je nakon provedenog postupka izabrana dr. sc. Paulina Dučkić.

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 3. studenoga 2021. godine, Narodnim novinama br. 118 od 3. studenoga 2021. godine, web stranici Fakulteta od 3. studenoga 2021. godine i web stranici Euraxessa od 3. studenoga 2021. godine) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Algoritamske konstrukcije kombinatornih objekata”, da je nakon provedenog postupka izabran Filip Martinović, mag. math.    

Više