Natječaj za izbor na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radna mjesta:

1. Nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. Suradnika na suradničko radno mjesto asistenta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina u punom radnom vremenu.

3. Suradnika na suradničko radno mjesto asistenta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina s punim radnim vremenom.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. Suradnika na suradničko radno mjesto asistenta u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina u punom radnom vremenu.

3. Suradnika na suradničko radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina s punim radnim vremenom.

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj na znanstveno-nastavno radno mjesto koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj na suradničko radno mjesto koja se nalazi na  https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune, nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti