Obavijest

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva traži radnika za zamjenu privremeno odsutne radnice (bolovanje) na radnom mjestu:

  • Stručni suradnik za poslove pismohrane / položaj III. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 6 mjeseci  

Uvjeti:
- SSS
- najmanje jedna godina radnoga staža na sličnim poslovima

Opis poslova i zadataka:
– obavlja poslove pisarnice
– priprema građu za pismohranu
– prati i primjenjuje propise iz uredskog poslovanja i arhiviranja
– obavlja i ostale poslove prema nalogu voditelja Opće službe i glavnoga tajnika.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO)

Prijave s dokumentacijom podnose se putem elektroničke pošte na adresu posao@fer.hr  najkasnije do 9. prosinca 2022. godine.

 

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti