Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu (Universitas) od 26. rujna 2022. godine, Narodnim novinama br. 113 od 30. rujna 2022. godine, web stranici Fakulteta od 30. rujna 2022. godine i web stranici Euraxessa od 30. rujna 2022. godine) za izbor suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za visoki napon i energetiku za rad na HRZZ projektu“Aktivno sudjelovanje skupine kućanstava u energetskim tržištima  (ANIMATION)”– 1 izvršitelj na određeno vrijeme do jedne godine s punim radnim vremenom, da je nakon provedenog postupka izabran dr. sc. Lin Herenčić.  

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti