Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 22. rujna 2021. godine, Narodnim novinama br. 102 od 22. rujna 2021. godine, web stranici Fakulteta od 22. rujna 2021. godine i web stranici Euraxessa od 22. rujna  2021. godine) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Matematička analiza i numeričke metode za višefazne sustave vođene difuzijom - MANDphy”, da je nakon provedenog postupka izabran Matija Livaić, mag. phys.   

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti