Natječaj za radna mjesta na projektu: Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda

 

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati za rad na određeno vrijeme na projektu „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: zeljko.ban@fer.hr ili viktor.sunde@fer.hr. Projekt će se odvijati u suradnji s tvrtkom Mareton d.o.o. Cilj projekta je razviti robusni sustav neprekinutog napajanja za uređaje na željeznici. Posao uključuje analizu smetnji kod napajanja iz kontaktnog voda od 25kV prilikom prolaska električne lokomotive kao i analizu i definiranje strukture uređaja otpornog na smetnje te projektiranje strukture i upravljačkog sustava pretvarača otpornih na smetnje. Trajanje projekta je 3 godine.

Otvorena su slijedeća radna mjesta:

  1. Mladi istraživač
    1. Uvjeti: VSS (prednost profil Automatika ili Elektrotehnički sustavi i tehnologija)
    2. Područje rada: analiza smetnji mreže i definiranje i analiza strukture pretvarača otpornih na smetnje razrada komunikacije među modulima sustava
  2. Mlađi istraživač
    1. Uvjeti: VSS (prednost profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija ili automatika)
    2. Područje rada: Analiza struktura pretvarača otpornih na smetnje, analiza utjecaja filtara, definiranje struktura i upravljanja naponskim pretvaračem.

Svi kandidati osim navedenih specificiranih radnih zadataka obavljaju i druge poslove iz djelokruga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Prijave za radna mjesta zaprimaju se do 20. 01. 2021.

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti