Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 23. listopada 2020. godine, Narodnim novinama br. 116 od 23. listopada 2020. godine, web stranici Fakulteta od 26. listopada 2020. godine i web stranici Euraxessa od 27. listopada 2020. godine) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta „Platforma za satelitsko mjerenje elektromagnetskog zračenja - CROSPERITY“, da je nakon provedenog postupka izabran Jakov Tutavac, mag. ing.

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti