Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Doktoranada u suradničkom zvanju asistenta odobrenih na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ – 23 izvršitelja na određeno vrijeme do četiri godine.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Nova generacija poluvodičkih elemenata i integriranih sklopova za eru Interneta stvari – NexGenSemi”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Izračun antropometrijskih mjera pametnim telefonom i tabletom - STEAM”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Računalno projektiranje nanotranzistora temeljenih na novim 2D materijalima – CONAN2D”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Učinkoviti sustavi za obradu signala namijenjeni programski definiranom radiju - EfficientSDR”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroakustiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Audio tehnologije u sustavima virtualne stvarnosti za primjenu u auralizaciji - AUTAURA” i „Acoustics Knowledge Alliance – ASKNOW“.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Platforma za satelitsko mjerenje elektromagnetskog zračenja - CROSPERITY”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Renesansa teorije uzrokovanja - SamplingRenaissance”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Aktivno sudjelovanje skupine kućanstava u energetskim tržištima - ANIMATION”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “REsilient WAter Innovation for Smart Economy - REWAISE”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Mjeriteljska infrastruktura za potporu inteligentnoj energetskoj mreži - INTELIGRID”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Transformacija robota u edukacijsko sredstvo - TRES”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Robusno kodiranje strukturiranog svjetla za 3D oslikavanje u teškim uvjetima – 3D-CODING”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Hiperheurističko oblikovanje pravila raspoređivanja - HyDDRa”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “AERIAL COgnitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation range and safety Aerial-Core”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Razvoj multifunkcionalnog antiterorističkog sustava (MAS)”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Strukturiran ekološki uzgoj primjenom autonomnih robota u staklenicima – SPECULARIA”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Twinning coordination action for spreading excellence in Aerial Robotics - AeRoTwin”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Elektromagnetske strukture za nadolazeće generacije komunikacijskih sustava - ELESECOM” i „Nefosterovske mreže za podesive i širokopojasne radiofrekvencijske uređaje – NOFTUNE“.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Modeliranje i praćenje iskustvene kvalitete imerzivnih višemedijskih usluga u 5G mrežama – Q-MERSIVE ”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Pametna platforma za daljinska istraživanja u okolišu i industriji primjenom milimetarskih valova - MMSENSE ”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili područje prirodnih znanosti, matematika ili fizika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima - DREAM ”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari – IoT4us”.
 1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Integration and smart management of energy storages at historical urban sites - Store4HUC ”.

 

Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće:

Obavezni uvjeti:

 • Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
 • Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

 • Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

1. životopis

2. presliku diplome o završenom studiju

3. dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija

4. dokaz o državljanstvu

 

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koje se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti