Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand  - 5 izvršitelja na određeno s punim radnim vremenom,
3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent  - 4 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
4. Višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.   

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za visoki napon i energetiku - 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 4 godine s punim radnim vremenom.  

3. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine s punim radnim vremenom.  

4. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 36 mjeseci s punim radnim vremenom za potrebe projekta „IoT – polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi“, KK.01.1.1.04.0108 u sklopu poziva „Ulaganje u znanost i inovacije“, voditeljica projekta prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko.

5. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 28. veljače 2021. godine s punim radnim vremenom za obavljanje istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a lP-2015-06-2092 „Metode i algoritmi za poboljšanje slika u boji u stvarnom vremenu“, voditelj projekta prof. dr. sc. Sven Lončarić.

6. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 19. prosinca 2022. godine za potrebe projekta „Autonomni sustav za pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture “, voditelj projekta prof. dr. sc. Zdenko Kovačić.  

7. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 36 mjeseci za potrebe projekta „IoT – polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi”, KK.01.1.1.04.0108 u sklopu poziva „Ulaganje u znanost i inovacije“, voditeljica projekta prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko.

8. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 36 mjeseci za potrebe projekta „Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije”, KK.01.1.1.04.0034 u sklopu poziva „Ulaganje u znanost i inovacije“, voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić.  

9. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 19. prosinca 2022. godine za potrebe projekta „ Autonomni sustav za pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture“, voditelj projekta prof. dr. sc. Zdenko Kovačić.   

10. Višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za primijenjenu fiziku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu
Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na
https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu
Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na
https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Pristupnici za radno mjesto pod točkom 6. moraju ispunjavati i dodatne kriterije:
- profil Automatika ili Računarska znanost
- iskustvo u radu na sintezi i analizi algoritama upravljanja bespilotnim letjelicama.

Pristupnici za radno mjesto pod točkom 9. moraju ispunjavati i dodatne kriterije:
- profil Elektrotehnički sustavi i tehnologije, Računalno inženjerstvo ili Računarska znanost
- iskustvo u radu sa ugradbenim sustavima i automatizacijom.

 
Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti