Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 3 izvršitelja na određeno vrijeme  

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.   

Više o natječajima u nastavku obavijesti.

1. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  do 31. listopada 2022. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a IP-2018-01-5886 “De novo sastavljanje genoma i metagenoma (SIGMA)”.

2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  do 31. svibnja 2022. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a IP-2018-01-6423 “Pouzdani kompozitni primjenski sustavi zasnovani na web uslugama”.

3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2 godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a IP-2017-05-9066 “Učinkovita stvarnovremenska obrada brzih geoprostornih podataka”.

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

 

Pristupnici za radno mjesto pod točkom 3 moraju ispunjavati i dodatne kriterije:

  • poznavanje tehnika strojnog učenja i/ili znanje programskih jezika Java ili Scala i/ili iskustvo rada s programskim okvirom Apache Hadoop   

 

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti