Natječaj za izbor na radno mjesto

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto:

1. Radno mjesto IV. vrste / spremačica u Službi održavanja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za radnicu na dugotrajnom bolovanju)

Rok prijave na natječaj je 8 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti. 

  1. Radno mjesto IV. vrste / spremačica u Službi održavanja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u zamjenu za radnicu na dugotrajnom bolovanju   

         Uvjeti: -  NSS

Svi kandidati dužni su uz prijavu na natječaj priložiti životopis, dokaz o državljanstvu i potpisanu izjavu – izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti