Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj objavljen u Večernjem listu od 25. rujna 2019. godine, Narodnim novinama br. 90 od 25. rujna 2019. godine, web stranici Fakulteta od 25. rujna 2019. godine i web stranici Euraxessa od 25. rujna 2019. godine za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika ili područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine za rad na HRZZ projektu PZS-2019-02-3055 „Fraktalna svojstva bifurkacija dinamičkih sustava“, da je na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 13. studenoga 2019. godine, izabran Vlatko Crnković, mag. math.  

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti