Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 6. travnja 2018. godine, Narodnim novinama br. 33 od 10. travnja 2018. godine, web stranici Fakulteta od 6. travnja 2018. godine i web stranici Euraxessa od 11. travnja 2018. godine) za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, da su nakon provedenog postupka izabrani dr. sc. Lenka Mihoković i dr. sc. Mate Puljiz.

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti