Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 6. travnja 2018. godine, Narodnim novinama br. 33 od 10. travnja 2018. godine, web stranici Fakulteta od 6. travnja 2018. godine i web stranici Euraxessa od 11. travnja 2018. godine) za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, da je  nakon provedenog postupka izabran dr. sc. Krešimir Križanović. 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti