Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj objavljen u Večernjem listu od 27. prosinca 2016. godine, Narodnim novinama br. 121 od 23. prosinca 2016. godine, web stranici Fakulteta od 28. prosinca 2016. godine i web stranici Euraxessa od 28. prosinca 2016. godine za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme da je na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 13. prosinca 2017. godine potvrđene na Vijeću prirodoslovnog područja 20. veljače 2018. godine, izabran pristupnik dr. sc. Vjeran Gomzi.

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti