Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za radno mjesto:

  • Diplomirani knjižničar u Središnjoj knjižnici Fakulteta / radno mjesto I. vrste zvanja – diplomirani knjižničar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjesec

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Više o natječaju možete pročitati u nastavku obavijesti.

 

UVJETI
- diplomirani knjižničar odnosno magistar bibliotekarstva
- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara  
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- znanje rada na računalu


Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu,  dokaz o stručnoj spremi i dokaz o stečenom stručnom zvanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na testiranju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku na internetskoj stranici www.fer@fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti