Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

 

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni ili redoviti profesor – 1 izvršitelja u naslovnom zvanju.

2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 3 izvršitelja na određeno vrijeme.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.  

Više o natječaju možete pročitati u nastavku obavijesti. 

 

1. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni ili redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj u naslovnom zvanju.  

2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust.

3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust.

4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta H2020 „CROSS Border management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market (CROSSBOW)“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 1. travnja 2018. godine do 31. listopada 2021. godine.

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj pod točkom 1 podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Prijave na natječaj pod točkom od 2 do 4 podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Uz navedenu dokumentaciju svi pristupnici dužni su priložiti i dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb u roku 30 dana nakon objave natječaja.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti