Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 30. listopada 2017. godine, Narodnim novinama br. 105 od 27. listopada 2017. godine, web stranici Fakulteta od 30. listopada 2017. godine i web stranici Euraxessa od 31. listopada 2017. godine) za izbor suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili  računarstvo ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. rujna 2019. godine za rad na HRZZ projektu „Iznad Nyquistove granice“, da je nakon provedenog postupka izabrana dr. sc. Azra Tafro.

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti