Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za radno mjesto:

1. Položaj II. vrste – voditelj (šef) odsjeka / voditelj knjigovodstva osnovnih sredstava - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  

UVJETI
- VŠS ekonomskog smjera
- najmanje 1 godina radnog staža na sličnim poslovima

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO).

Rok prijave na natječaj je 15 dana od objave u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti

Dokumenti