Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

  • Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
  • Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – 7 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  • Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  • Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand – 2 izvršitelja na određeno vrijeme.
  • Doktoranda u suradničkom zvanju asistent - 2 izvršitelja na određeno vrijeme.


Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Više o zvanjima i radnim mjestima možete pročitati u nastavku obavijesti.

 


1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za visoki napon i energetiku – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroakustiku – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za radiokomunikacije – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

6. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

7. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine.  

8. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili područje prirodnih znanosti polje matematika ili fizika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. siječnja 2018. do 30. rujna 2019. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a IP-2014-09-2625 „Iznad Nyquistove granice“.

9. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku - 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. godine za potrebe projekta HRZZ-a „WIND energy integration in Low Inertia Power System“ (WINDLIPS).

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj pod točkom od 1 do 6 podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Prijave na natječaj pod točkom od 7 do 9 podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Uz navedenu dokumentaciju svi pristupnici dužni su priložiti i dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb u roku 30 dana nakon objave natječaja.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti

Dokumenti