"Tehnologije i inovacije u...

Tema srpanjskog izdanja časopisa Medicinskog fakulteta - mef.hr je "Tehnologije i inovacije u medicini". U časopisu se nalaze i članci naših profesora i studenata:

  • Vibracijski evocirani potencijali dobiveni primjenom novokonstruiranog vibracijskog stimulatora (prof. dr. sc. Mario Cifrek, prof. dr. sc. Igor Krois, Magdalena Krbot Skorić i Ana Branka Jerbić)
  • Tehnologija u medicini i zdravstvu – neki izazovi (prof. dr. sc. Ratko Magjarević)
  • Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (mr. sc. Darko Gvozdanović)

Časopis je dostupan na web stranicama Medicinskog fakulteta.

Autor: Kata Banožić
Popis obavijesti