Osnovan "Laboratorij za sustave...

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva osnovan je istraživački laboratorij Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije" (Laboratory for Renewable Energy Systems-LARES). Voditelj laboratorija je prof. dr. sc. Mario Vašak.

Laboratorij ima za cilj razvoj i primjenu naprednih tehnika estimacije i upravljanja u energetskim i transportnim sustavima kojima se doprinosi povećanju mogućnosti integracije energije iz obnovljivih izvora.

Više informacija pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Prioritetne istraživačke i razvojne aktivnosti LARES-a su:

  1. istraživanje i eksperimentalni razvoj koordiniranog i modularnog upravljanja energetski relevantnim podsustavima na strani različitih potrošača – javnih i komercijalnih zgrada, industrijskih objekata, stambenih zgrada i pojedinačnih kućanstava, prometne infrastrukture, infrastrukture za distribuciju energije i vode te javne rasvjete;
  2. istraživanje i eksperimentalni razvoj koordinacijskih mehanizama i pripadnih tehnika upravljanja pri interakciji zgrada međusobno, zgrada i infrastrukture te infrastrukture međusobno;
  3. razvoj generičkih tehnika optimalnog i prediktivnog upravljanja u skladu s potrebama koje proizlaze iz provedenih primijenjenih istraživanja, eksperimentalnog razvoja ili praktičnih primjena, pri čemu mogući ciljevi mogu biti povećanje brzine rada upravljačkih algoritama, veća robusnost sustava upravljanja ili slično;
  4. razvoj sustava upravljanja i estimacije za pojedine podsustave na strani potrošača ili infrastrukture poput sustava pohrane izvedenih u različitim tehnologijama, pretvarača snage, električnih strojeva i slično.

Istraživanje i razvoj provodit će se kroz međunarodne i domaće istraživačke projekte.

 

 

Autor: Željka Bratić Odobašić
Popis obavijesti