FER-ov znanstveni centar izvrsnosti...

Zadaća znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI) je generiranje, razvoj i afirmacija aktualnih, međunarodno konkurentnih i vrhunskih znanstvenih istraživanja na svjetskoj razini, a njihova snaga krije se upravo u tome što na lokalnoj razini okupljaju najbolje istraživače i istraživačke grupe.

Jedan od deset takvih centara u Hrvatskoj je i FER-ov ZCI za znanost o podatcima i kooperativne sustave, jedini znanstveni centar izvrsnosti iz područja tehničkih znanosti u zemlji. Suvoditelji ZCI-a su akademik Sven Lončarić i akademik Ivan Petrović, a centar okuplja više od 80 profesora iz 12 hrvatskih znanstvenih institucija i jednog poduzeća.

U članku Večernjeg lista profesor Petrović istaknuo je značajan doprinos FER-ovog ZCI-ja tijekom posljednjih pet godina: "U ovom znanstvenom centru izvrsnosti uz 53 IRI projekta s industrijskim partnerima od početka je ugovoreno više od 40 istraživačkih projekata izravno financiranih od gospodarskih subjekata u iznosu većem od tri milijuna eura. Odobreno je deset patenata, potpisana četiri licencijska ugovora i osnovana tri spin-off poduzeća".

Više informacia o impresivnim ostvarenjima ZCI-ja možete pronaći u nastavku obavijesti te u članku Večernjeg lista.

Profesor Petrović navodi postignuća FER-ovog ZCI-ja koja se mogu promatrati kroz četiri glavna cilja znanstvenih centara izvrsnosti.

Prvo, u ZCI-ju se uistinu provode vrhunska, granična istraživanja, što potvrđuje više od 1200 znanstvenih radova koje su članovi ZCI-ja do sada objavili u međunarodnim časopisima, od čega oko četvrtine radova u vrhunskim, tzv. Q1 časopisima. Drugo, ZCI snažno pridonosi jačanju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta u području svoga djelovanja u Republici Hrvatskoj, što se najizravnije očituje zapošljavanjem više od 150 doktoranada i poslijedoktoranada i nabavom nove znanstvene opreme sredstvima projekata koje su ključni istraživači uključeni u ZCI osvojili na kompetitivnim međunarodnim i nacionalnim natječajima. Treće, ZCI je ostvario iznimnu međunarodnu suradnju, što je rezultiralo s oko 40 projekata iz programa Obzor 2020 i više od 50 drugih međunarodnih projekata s ukupnim financiranjem u iznosu oko 15 milijuna eura. I četvrto, neposredno mjerljivi doprinosi ZCI-ja razvoju hrvatskoga gospodarstva i društva dani su u odgovoru na prethodno pitanje, a ovdje posebno želimo istaknuti važnost ZCI-ja u stvaranju i izgradnji tzv. znanstveno-inovacijskog ekosustava u područjima znanosti o podacima i kooperativnih sustava na razini cijele Hrvatske. ZCI je omogućio da se prvi put u Hrvatskoj ostvari sustavna suradnja najkvalitetnijih istraživača u području djelovanja ZCI-ja iz svih najvažnijih hrvatskih istraživačkih institucija od Dubrovnika, Splita, Rijeke, Zagreba pa do Osijeka. Uvjereni smo da će, uz odgovarajuću daljnju državnu financijsku potporu, u okviru ZCI-ja stasati nova generacija istraživača koja će imati snažan utjecaj na daljnji razvoj, kako znanosti i visokoškolskog obrazovanja tako i nove industrije s visokom dodanom vrijednošću.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti