Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić...

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti proslavila je u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine svoj dan i 158. godišnjicu osnutka. Tim je povodom u palači HAZU održana svečana sjednica na kojoj su tradicionalno dodijeljene i Akademijine nagrade za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2018.

Za područje tehničkih znanosti Nagradu HAZU-a dobio je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić sa Zavoda za visoki napon i energetiku, za 20 znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima povezanih u znanstvenu cjelinu pod nazivom Povećanje učinkovitosti pogona i integracije obnovljivih izvora energije korištenjem spremnika energije.

Čestitamo Hrvoju!

Dr. sc. Hrvoje Pandžić stupanj doktora znanosti stekao je 2011. Istražuje u području elektroenergetike, posebice različite aspekte integracije obnovljivih izvora energije, pri čemu je razvio bogatu suradnju sa stranim i domaćim znanstvenicima. Koordinator je projekta iz programa Obzor 2020 ERA-NET i voditelj dvaju projekata Hrvatske zaklade za znanost.

Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dobio je za djelo Povećanje učinkovitosti pogona i integracije obnovljivih izvora energije korištenjem spremnika energije. Riječ je o 20 znanstvenih radova koji čine znanstvenu cjelinu, od kojih je 18 objavljeno u časopisima kategorije Q1, a dr. sc. Pandžić prvi je autor pet, a drugi autor devet radova. U radovima su predočeni rezultati znanstvenih istraživanja vezani uz učinkovitost pogona energetskog sustava u uvjetima nesigurnosti i nestabilnosti proizvodnje obnovljivih izvora te rješenja za povećanje udjela obnovljivih izvora zasnovana na spremnicima energije. Predloženi su i evaluirani modeli za pogon velikih spremnika energije priključenih na prijenosni sustav, manjih priključenih kod korisnika te električnih vozila kao specifičnih spremnika energije. Pritom su obuhvaćeni tehnički i ekonomski aspekti kao i posebnosti hrvatskoga elektroenergetskog sustava. Dio istraživanja našao je primjenu u industriji.

Autor: Ana Fadljević
Popis obavijesti