Primijenjenim istraživanjima FER...

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci na FER-u je započelo šest projekata iz poziva "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije" Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR  - STRIP), čija je svrha usmjeravanje istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući pritom partnerstvo istraživačkih organizacija i poslovnoga sektora.

FER je koordinator na tim projektima, a njihovi nazivi su: Razvoj napredne punionice električnih bicikala za pametni grad (PUELBI), Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada (SmartCityLight), Univerzalni komunikacijsko-upravljački sustav za industrijska postrojenja (UKUS), Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila (EVBattPredtect), Razvoj ekspertnog sustava mjerenja parametara udara munja i zaštite lopatica vjetroagregata radi smanjenja kvarova i zastoja (DESMe) i Multifunkcionalne pametne bove (BOVE). Primijenjena istraživanja koja, se provode u okviru ovih projekata, usklađena su sa Strategijom pametne specijalizacije.

Na temelju spomenutog poziva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo je 31 projektni ugovor na razini Republike Hrvatske.

U nastavku obavijesti nalazi se više informacija o projektima koji se provode na FER-u.

PUELBI - Razvoj napredne punionice električnih bicikala za pametni grad

Svrha projekta je povećanje znanstvenoistraživačkih kapaciteta FER-a u uskoj suradnji s partnerskim poduzećem INVOLUTE j.d.o.o. na području istraživanja i inoviranja naprednih sustava i uređaja namijenjenih pametnome gradu. Projektom će se izraditi jedan prototip i jedan demonstracijski model napredne punionice za električne bicikle za pametni grad, koji će imati učinak povećane elektro-mobilnosti, posebno u urbanim sredinama, te pozitivne popratne efekte na ekologiju, klimu i održivi razvoj. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Željko Ban.


SmartCityLight - Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada

Javna rasvjeta predstavlja dominantnu distribuiranu infrastrukturu na području gradova čija modernizacija predstavlja jedno od najisplativijih ulaganja u tehnološko-ekonomskom smislu energetske učinkovitosti. Cilj projekta je istraživanje te algoritamski i sklopovski razvoj distribuirane i autonomne upravljačko-telemetrijske platforme, koja prediktivnim prilagođavanjem budućim profilima mikro-lokacijskih uvjeta (energetski, cestovni, pješački, informacijski, meteorološki) ostvaruje značajne uštede energije, smanjuje investicijske troškove, povećava sigurnost te omogućuje integraciju različite gradske infrastrukture uz dodatne dijagnostičke mogućnosti s velikim potencijalom za stvaranje temelja naprednih gradova (engl. Smart City). Voditelj projekta je prof. dr. sc. Mario Vašak, a partner na projektu poduzeće LED ELEKTRONIKA d.o.o.


UKUS - Univerzalni komunikacijsko-upravljački sustav za industrijska postrojenja         

Cilj projekta je razvoj aplikacije koja integrira komunikacijsko-upravljačke module za povećanje učinkovitosti različitih tipova industrijskih proizvodnih pogona s naglaskom na energetska postrojenja. Prednost u odnosu na postojeća rješenja je univerzalnost aplikacije jer će se omogućiti komunikacija sa svim industrijskim protokolima. Aplikacija uključuje učinkovito prikupljanje podataka postrojenja, provođenje kompleksnih analiza nad podacima, mogućnost pristupa drugih sustava prikupljenim podacima te donošenje upravljačkih odluka. Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić, a partner na projektu poduzeće Brodotehna d.o.o.


EVBattPredtect - Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila

Baterije su jedna od najskupljih i najslabijih karika električnih automobila te je potrebno osigurati njihovu eksploataciju u vozilu u uvjetima koji ih što manje degradiraju. Potreba za što većom rekuperacijom energije pri kočenju te što boljim dinamičkim performansama vozila, podvrgava baterije stresu koji narušava njihov integritet na zasad nekontrolirani način. Glavni cilj projekta je razviti programski modul zaštite baterije električnog vozila te način njegove integracije sa sustavom upravljanja dinamikom vozila. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Mario Vašak, a partner na projektu poduzeće Rimac Automobili d.o.o.


DESMe - Razvoj ekspertnog sustava mjerenja parametara udara munja i zaštite lopatica vjetroagregata radi smanjenja kvarova i zastoja

Dosezanje odgovarajuće razine proizvodnje energije iz obnovljivih izvora predstavlja jedan od prioritetnih ciljeva zadanih Strategijom Europa 2020. Republika Hrvatska ima izvrsne prirodne predispozicije za proizvodnju energije iz vjetra. Postojeće i potencijalne lokacije za izgradnju vjetroparkova nalaze su u gotovo cijelom priobalnom području. Međutim, jedan od osnovnih problema ove proizvodnje jesu udari munja u vjetroagregate te posljedično, šteta koja se očituje kroz zastoj proizvodnje i njihov popravak. Cilj ovog projekta jest izvršiti istraživačko-razvojne postupke s ciljem osmišljavanja ekspertnog sustava za mjerenje parametara udara munja te poboljšanje zaštite vjetroagregata od udara munja radi smanjenja kvarova i zastoja. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Mario Vašak, a partner na projektu poduzeće PORZANA d.o.o.


BOVE - Multifunkcionalne pametne bove    

Projekt se bavi razvojem, validacijom i demonstracijom inovativne tehnologije pametne morske bove za dugotrajan rad u moru. Naziv "pametna bova" je u kontekstu ovoga projekta širi pojam i cilj je istražiti ga iz tri perspektive i kroz tri konfiguracije:

  • Konfiguracija 1 - statička bova: mjerenje karakteristika okoliša (more i zrak) uz dugotrajni rad u moru, kao dio mreže (smart city) za daljinski pristup u stvarnom vremenu;
  • Konfiguracija 2 - funkcionalnosti konfiguracije 1, uz podržavanje proširene mreže uređaja postavljenih na morskom dnu te uz daljinski pristup kroz Internet stvari (IoT);
  • Konfiguracija 3 - dinamička bova: mjerenje onečišćenja, upravljanje za optimalno pokrivanje šireg područaja mjerenja i IoT pristup.

Voditelj projekta je prof. dr. sc. Nikola MIšković, a partner na projektu poduzeće Kraken d.o.o.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti