Projekti ERASMUS+ nude rješenja za...

Na FER-u su nedavno započela tri projekta financirana iz poziva ERASMUS+ KA2 – Strateška partnerstva, čiji je primarni cilj razvoj nastavnih alata i materijala koji će značajno obogatiti i unaprijediti cjelokupan pristup online podučavanju. Radi se o projektima koji su osmišljeni kao odgovor na posljedice pandemije koronavirusa, uslijed koje je proizašla dodatna potreba za digitalizacijom obrazovanja, razvojem digitalnih kompetencija nastavnika te nužnost kreativnog rješavanja novih izazova u sustavu obrazovanja.

U nastavku obavijesti nalazi se više informacija o projektima "STEM u akciji: Otvoreni obrazovni resursi za nastavnike", "DigiPhysLab - Razvoj digitalnih laboratorijskih vježbi iz fizike za učenje na daljinu" i "ALTII - Aktivno učenje kroz poboljšanu interaktivnost".

Projekt "STEM u akciji: Otvoreni obrazovni resursi za nastavnike" okuplja institucije iz sedam zemalja, a cilj mu je povećanje zanimanja nastavnika za STEM, pružanje alata, metodologija i pristupa koji olakšavaju stjecanje potrebnih vještina za učenje i poučavanje u STEM-u, razvijanje suradničkog partnerstva između škola i sveučilišta, razvijanje web stranice koja uključuje dobre prakse i materijale kurikuluma te izrada niza nastavnih planova i programa u području STEM i dati ih na korištenje nastavnicima. Voditeljica projekta na FER-u je doc. dr. sc. Ana Sović Kržić.

Glavni cilj projekta "DigiPhysLab - Razvoj digitalnih laboratorijskih vježbi iz fizike za učenje na daljinu" je podržati fizičke odsjeke širom Europe u provođenju visokokvalitetnih digitalnih laboratorijskih vježbi za učenje na daljinu. Laboratorijski rad važan je dio nastave iz fizike jer kod studenata razvija vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema, razumijevanje i vještinu analize podataka, timski rad i suradničke vještine. Stoga su potrebni novi digitalni zadaci za laboratorijske vježbe koji se mogu izvoditi kod kuće i koji predstavljaju autentični laboratorijski rad. Rješenje ovog problema nalazi se u mogućnostima koje nam nudi suvremena digitalna tehnologija, prije svega pametni telefoni uz pomoć kojih se laboratorijski eksperimenti mogu se približiti znanstvenim eksperimentima. Voditeljica projekta na FER-u je doc. dr. sc. Ana Sušac.

Projekt "ALTII - Aktivno učenje kroz poboljšanu interaktivnost" predlaže izradu inovativnog alata za poticanje interaktivnosti na predavanju, koji će učenika staviti u središte procesa učenja. Nizom inovativnih rješenja olakšat će se primjena alata učiteljima bez obzira na obrazovnu situaciju, okoliš i tehnološku opremljenost u kojoj se nalaze. Inovativnost alata je i ta što njegovo korištenje neće zahtijevati održavanje niti proširivanje resursa poslužitelja kada ga koristi vrlo veliki broj korisnika. Primarna ciljna supina korisnika projekta su nastavnici predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama. Škole partneri u projektu stvorit će jezgru od 50 iskusnih praktičara koji će stvarati metodičke upute za potencijalne korisnike kako bi im konkretnim primjerima dali znanje i ideje kako da primjene interaktivnosti u vlastitoj nastavi. Voditelj projekta na FER-u je doc. dr. sc. Juraj Petrović.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti