Osnovan "Laboratorij za tokove...

Osnovan je "Laboratorij za tokove podataka" (Data Streams Laboratory - StreamsLab), istraživački laboratorij čiji je voditelj izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić, a zamjenik doc. dr. sc. Zdravko Galić.

Ciljevi uspostave Laboratorija su nastavak istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području obrade tokova podataka, umrežavanje i povećanje vidljivosti istraživača u međunarodnom istraživačkom prostoru, prijenos znanja u hrvatsko gospodarstvo, organizacija nastave te uključivanje studenata u projektne zadatke.

Više o Laboratoriju pročitajte u nastavku obavijesti.

Područje istraživanja ovog Laboratorija su prvenstveno Veliki podaci koje karakterizira velika brzina (frekvencija nastajanja) i koji se najčešće moraju obraditi neposredno nakon nastanka. Takve podatke možemo promatrati kao beskonačni niz visokofrekventnih strujećih podatkovnih objekata kojeg nazivamo tok podataka.

Prioritetne istraživačke i razvojne aktivnosti Laboratorija su:

  • Filtriranje tokova podataka u stvarnom vremenu - istraživat će raspodijeljeno filtriranje tokova podataka koje u stvarnom vremenu pronalazi i konzumentima prosljeđuje potencijalno zanimljive podatkovne objekte iz ulaznih podatkovnih tokova koji dolaze iz više različitih izvora;
  • Detekcija kritičnih događaja u tokovima podataka - istraživat će se metode za otkrivanje anomalija i stršećih vrijednosti u tokovima podataka s posebnim naglaskom na skalabilnost njihove primjene u raspodijeljenom okruženju;
  • Otkrivanje znanja u tokovima podataka  - razvit će se rješenja za eksplorativnu i prediktivnu analizu tokova podataka te implementirati prediktivni modeli za prognozu vremenskih serija unutar tokova podataka;
  • Ažuriranje modela za strojno učenje analiziranjem tokova podataka u stvarnom vremenu - istraživat će se metode za ažuriranje modela za strojno učenje u stvarnom vremenu koje će se temeljiti na raspodijeljenoj obradi ulaznih tokova podataka;
  • Obrada semantičkih tokova podataka - istraživat će se metode za obradu semantičkih tokova podataka s posebnim naglaskom na mogućnost raspodijeljene obrade u računalnom grozdu.
Autor: Marko Tucaković
Popis obavijesti