U petak, 22. studenoga 2013. svečano je proslavljen Dan FER-a. Dodijeljene su nagrade i priznanja "Josip Lončar", "Stanko Turk", "Werner von Siemens", "Roberto Giannini", Nagrada za znanost te nagrade tvrki Končar, Ericsson Nikola Tesla, Agrokor i INETEC.

Dodijeljene su i zahvalnice srednjim školama za istaknuti doprinos u srednjoškolskom obrazovanju studenata FER-a u obliku dodjele nagrada najbolje rangiranim kandidatima na razredbenom postupku pri upisu na FER u ak. god. 2014./2015.

Nakon svečanog dijela proslave uz glazbeni sastav Rezonanca, dekan FER-a prof. dr. sc. Nedjeljko Perić pozvao je goste da posjete poster-sekciju u auli Fakulteta te na domjenak.

Više u nastavku obavijesti.

Skupu su se na svečanosti osim dekana FER-a prof. dr. sc. Nedjeljka Perića obratili i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i zamjenica gradonačelnika Zagreba dr. sc. Sandra Švaljek.

 

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i dr. sc. Sandra Švaljek

Posebno priznanje "Josip Lončar", dodijeljeno je studentima za posebno uspješan završetak preddiplomskog studija u ak. god. 2012./2013. Uz povelju studenti su dobili i simboličnu novčanu nagradu od Fakulteta.  

  Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija:

 • Vilim Štih, prosjek ocjena studija: 4,97
 • Toni Martinović, prosjek ocjena studija: 4,95
 • Lana Josipović, prosjek ocjena studija: 4,93 

  Studij: Računarstvo:    

 • Marko Deak, prosjek ocjena studija: 4,91
 • Dorija Humski, prosjek ocjena studija: 4,90
 • Matija Šantl, prosjek ocjena studija: 4,88  

Brončane plakete "Josip Lončar" za akademsku godinu 2012./2013., dodijeljene su najboljim studentima za uspješan završetak diplomskog studija po nastavnom programu FER-2:

  Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija

 • Branimir Novoselnik; profil: Automatika, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: ABB d.o.o., Zagreb
 • Bruno Jurišić; profil: Elektroenergetika, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
 • Matija Varga; profil: Elektroničko i računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: TELEGRA d.o.o. Sveta Nedelja
 • Saša Barić; profil: Elektrotehnički sustavi i tehnologija, prosjek ocjena studija: 4,80
  donator: KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb

  Studij: Informacijska i komunikacijska tehnologija

 • Filip Melinščak; profil: Obradba informacija, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Zagreb                                                                   
 • Vedran Rafaelić; profil: Radiokomunikacijske tehnologije, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Zagreb
 • Siniša Matetić; profil: Telekomunikacije i informatika, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., Zagreb

  Studij: Računarstvo

 • Ana Hibner; profil: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: Microsoft Hrvatska d.o.o., Zagreb                  
 • Nikolina Frid; profil: Računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., Zagreb
 • Nikola Banić; profil: Računarska znanost, prosjek ocjena: 5,00
  donator: COMPUTECH d.o.o., Zagreb

 

Posebna kategorija Brončane plakete "Josip Lončar" dodijeljena je studentu koji je bio na studentskoj razmjeni preko programa ERASMUS na Chalmers University of Tehnology, Göteborg, Švedska.

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija

 • Edin Kočo; profil: Automatika, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: DOK-ING d.o.o. Zagreb

Nagrada "Stanko Turk" dodjeljuje se petnaest godina, a ove godine dobio ju je student za osobito vrijedan diplomski rad iz polja računarstva za ak. god. 2012./2013.:

 • Matija Korpar mag. ing. računarstva za diplomski rad "SW # - Biblioteka za poravnanje sljedova korištenjem grafičkih procesora"
  mentor: doc. dr. sc. Mile Šikić

Nagradu je donirala tvrtka SYMPOSION d.o.o. Zagreb.

Nagrada "Werner von Siemens", koja se dodjeljuje po peti put, dodijeljena je studentima:

 • Anja Babić i Kruno Hrvatinić za rad: "Primjena inteligentnog hvatanja predmeta humanoidnim robotom Nao u zadacima za dijagnostiku autizma"
  mentor: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić

Donator nagrade je Siemens d.d.

Na temelju mišljenja stručnog povjerenstva Nagrada Ericsson Nikola Tesla za ak. god. 2012./2013. dodjeljena je studentima FER-a za radove iz područja telekomunikacije i to:

  Prva nagrada dodijeljena je za rad:

 • "Automatic degradation detection on mobile networks"
  Anamarija Fofonjka, PMF Zagreb i Dino Šantl, FER Zagreb

  Druga nagrada dodijeljena je za rad:

 • "Electronic Health Record - Scalability Analysis"
  Marko Đurasević, FER Zagreb; Ante Pocedulić, PMF Zagreb i Amar Mahmutbegović, ETF Tuzla

  Treću nagradu dijele dva rada:

 • "New ISN proof-of-concept application"
  Mladen Subotić, Goran Jelen, FER Zagreb i Gordan Glavaš, ETF Osijek
 • "IPTV cloud gaming"
  Adnan Abdagić, Filip Babić, FER Zagreb i Adna Damadžić, ETF Sarajevo

Nagrada "INETEC" koju dodjeljuje Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. Zagreb u svrhu poticanja izvrsnosti te pružanja podrške mladim i darovitim studentima dodijeljena je:

 • Nikoli Baniću za diplomski studij, studijski program Računarstvo, profil Računarska znanost, prosjek ocjena: 5,00.

 

Godišnja nagrada "AGROKOR" dodjeljuje se za projektno ili idejno rješenje proizvoda odnosno usluge koja je zanimljiva i dostupna širokom krugu korisnika elektroničkog poslovanja. Donator nagrade je AGROKOR d.d. Zagreb, a nagrađeni su:

 • Prvonagrađeni rad: "Sustav za nadzor, zaštitu i upravljanje poljoprivrednim površinama"
  Edin Kočo
 • Drugonagrađeni rad: "Optimizacija ruta dostavnih vozila"
  Vjeran Crnjak, Filip Rudan i Petar Žuljević
 • Trećenagrađeni rad: "Konzum društvena mreža"
  Petar Mrazović, Mario Volarević

SREBRNE PLAKETE "Josip Lončar" za ak. god. 2012./2013. za naročito uspješne doktorske disertacije i znanstvenoistraživački rad dobili su:

 • Dr. sc. Mirko Poljak, doktorska disertacija pod naslovom "Carrier transport in low-dimensional nanoelectronic devices" ("Transport nosilaca u niskodimenzionalnim nanoelektroničkim elementima"), mentori: izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj i prof. dr. sc. Kang Lung Wang, University of California Los Angeles, SAD, 
 • Dr. sc. Vladimir Čeperić, doktorska disertacija pod nazivom "Black-box modelling of analogue and mixed-signal circuits in the time domain" ("Apstraktno modeliranje analognih sklopova i sklopova s mješovitim signalom u vremenskoj domeni"), mentor: prof. dr. sc. Adrijan Barić,
 • Dr. sc. Iva Bojić, doktorska disertacija pod naslovom "Samoorganizirajuća sinkronizacija u komunikaciji strojeva zasnovana na modelu impulsno spregnutih oscilatora", mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Kušek,
 • Dr. sc. Marija Furdek, doktorska disertacija pod naslovom "Routing and Wavelength Assignment for Limiting Jamming Attack Propagation in Transparent Optical Networks" ("Usmjeravanje i dodjeljivanje valnih duljina za ograničavanje širenja napada ometanjem u optičkim mrežama"), mentor: izv. prof. dr. sc. Nina Skorin-Kapov.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a dodijeljena je Godišnja nagrada "KONČAR" za doktorske disertacije koja sadrže istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji:

 • Dr. sc. Tomislav Dragičević, za doktorsku disertaciju pod naslovom "Hierarchical control of a direct current microgrid with energy storage systems in a distributed topology" ("Hijerarhijsko upravljanje istosmjernom mikromrežom sa sustavima za pohranu energije u distribuiranoj topologiji"), mentor: prof. dr. sc. Davor Škrlec.
 • Dr. sc. Vedrana Spudić, doktorska disertacija pod naslovom "Coordinated optimal control of wind farm active power" ("Koordinirano optimalno upravljanje radnom snagom vjetroelektrane"), mentor: izv. prof. dr. sc. Mato Baotić.

Nagrada Roberto Giannini dodijeljena je za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima u ak. god. 2012./2013:

 • Dr. sc. Zvonku Kostanjčaru

Uz povelju imenovani je od Fakulteta dobio i jednokratnu novčanu nagradu u visini iznosa njegove mjesečne plaće.

Nagrada za znanost dodijeljena je:

  Za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u razvoju postupaka za analizu i sintezu algoritama upravljanja autonomnim i robotskim sustavima.

 • Prof. dr. sc. Stjepanu Bogdanu

  Za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za doprinos u razumijevanju transporta nosilaca u naprednim nanoelektroničkim elementima.

 • Dr. sc. Mirku Poljaku

ZLATNA PLAKETA "Josip Lončar" za ak. god. 2012./2013. dodijeljena je:

  Za značajno unapređenje nastave Automatike i posebice za doprinose u vođenju međunarodnih znanstvenih projekata s iznimno aktivnim sudjelovanjem u istraživanjima.

 • Prof. dr. sc. Ivanu Petroviću

  Za značajno unapređenje nastave Računarstva, istraživanja u području raspoznavanja uzoraka i računalnog vida, te doprinosu međunarodnoj prepoznatljivosti Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

 • Prof. dr. sc. Slobodanu Ribariću

 

Fakultet na temelju kriterija donijetih na sjednici Fakultetskog vijeća od 19. listopada 2011. dodijelio je Zahvalnice srednjim školama za istaknuti doprinos u srednjoškolskom obrazovanju studenata FER-a u obliku dodjele nagrada najbolje rangiranim kandidatima na razredbenom postupku pri upisu na FER u akademskoj godini 2014./2015., kako sljedi:

 • XV. gimnazija, Zagreb, 6 nagrada 
 • V. gimnazija, Zagreb, 3 nagrade
 • Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb, 2 nagrade
 • Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb, 1 nagrada
 • X. gimnazija "Ivan Supek", Zagreb, 1 nagrada
 • I. gimnazija, Zagreb, 1 nagrada
 • I. tehnička škola Tesla, Zagreb,  1 nagrada
 • Srednja škola Sesvete, Sesvete, 1 nagrada
 • III. Gimnazija, Split, 2 nagrade                                                                 
 • Prva gimnazija Varaždin, Varaždin, 1 nagrada 
 • Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod, 1 nagrada
 • Gimnazija Franje Petrića, Zadar, 1 nagrada
 • Gimnazija Požega, Požega, 1 nagrada
 • Gimnazija Pula, Pula, 1 nagrada
 • Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Čakovec, 1 nagrada 
 • Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok, 1 nagrada 
 • Srednja škola Tina Ujevića, Kutina, 1 nagrada  
 • Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka, 1 nagrada 
 • Gimnazija Karlovac, Karlovac, 1 nagrada
 • Elektrostrojarska škola Varaždin, Varaždin, 1 nagrada
 • Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik, 1 nagrada
 • Srednja škola Krapina, Krapina, 1 nagrada
 • Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik, Šibenik 1 nagrada

  

Fotografije s proslave dostupne su u sljedećim galerijama:

Autor: Kata Banožić
Popis obavijesti