U petak, 23. studenoga 2012. svečano je proslavljen Dan FER-a. Dodijeljene su nagrade i priznanja "Josip Lončar", "Stanko Turk", "Werner von Siemens", "Roberto Giannini", "Najbolji studentski računalni program FER-a", Nagrada za znanost te nagrade tvrki Ericsson Nikola Tesla, INETEC i KONČAR.

Dodijeljene su i zahvalnice srednjim školama za istaknuti doprinos u srednjoškolskom obrazovanju studenata FER-a u obliku dodjele nagrada najbolje rangiranim kandidatima na razredbenom postupku pri upisu na FER u ak. god. 2013./2014.

Nakon svečanog dijela proslave uz glazbu akademskog zbora Concordia discors, dekan FER-a prof. dr. sc. Nedjeljko Perić pozvao je goste da posjete poster-sekciju u auli Fakulteta te na domjenak.

Više u nastavku obavijesti.

Skupu su se na svečanosti osim dekana FER-a prof. dr. sc. Nedjeljka Perića obratili i prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta; akademik prof. dr. sc. Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; gospodin Davor Bernardić, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba; gospodin Nadan Vidošević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore; Njegova Ekscelencija gospodin Robert Markaryan, veleposlanik Ruske Federacije u RH i prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu.

 

prof. dr. sc. Nedjeljko Perić (lijevo), akademik prof. dr. sc. Zvonko Kusić (desno)

 

Njegova Ekscelencija gospodin Robert Markaryan (lijevo), gospodin Davor Bernardić (desno)

  

prof.dr.sc. Ružica Beljo Lučić (liejvo), Njegova Ekscelencija gospodin Shen Zhifeij (desno)

 

gospodin Nadan Vidošević (lijevo), prof. dr. sc. Blaženka Divjak (desno)

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a od 17. listopada 2012. godine Posebno priznanje "JOSIP LONČAR" dodijeljeno je studentima za posebno uspješan završetak preddiplomskog studija u ak. god. 2011./2012. Uz povelju studenti su dobili i simboličnu novčanu nagradu od Fakulteta.

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija:

 • Mihovil Bartulović, prosjek ocjena studija: 5,00
 • Tin Bariša, prosjek ocjena studija: 5,00  
 • Ermin Zvizdić, prosjek ocjena studija: 4,99
 • Edo Jelavić, prosjek ocjena studija: 4,98

Studij: Računarstvo:    

 • Ivan Pilat, prosjek ocjena studija: 5,00
 • Miranda Kreković, prosjek ocjena studija: 4,98
 • Petra Bevandić, prosjek ocjena studija: 4,98  
 • Martin Šošić, prosjek ocjena studija: 4,97

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a od 17. listopada 2012. godine Brončane plakete "JOSIP LONČAR" za akademsku godinu 2011./2012. dodijeljene su najboljim studentima za uspješan završetak diplomskog studija po nastavnom programu FER-2

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija:

 • Tomislav Haus; profil: Automatika, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d. Zagreb
 • Dragana Gašić; profil: Elektroenergetika, prosjek ocjena studija: 4,88
  donator: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
 • Ivan Michel Antolović; profil: Elektroničko i računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 4,73
  donator: TELEGRA d.o.o. Sveta Nedelja
 • Josip Bačmaga; profil: Elektronika, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: ALTPRO d.o.o. Zagreb
 • Igor Telalović; profil: Elektrotehnički sustavi i tehnologija, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: ABB d.o.o., Zagreb

Studij: Informacijska i komunikacijska tehnologija:

 • Iva Harbaš; profil: Obradba informacija, prosjek ocjena studija: 4,90
  donator: ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., Zagreb
 • Ana Požgajec; profil: Radiokomunikacijske tehnologije, prosjek ocjena studija: 4,95
  donator: ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Zagreb
 • Ivan Bandalo; profil: Telekomunikacije i informatika, prosjek ocjena studija: 5,00
  donator: NOKIA SIEMENS NETWORKS d.o.o., Zagreb

Studij: Računarstvo:

 • Hrvoje Zeljko; profil: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, prosjek ocjena studija: 4,86
  donator: Microsoft Hrvatska d.o.o. Zagreb               
 • Matija Hanžić; profil: Računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 4,78
  donator: CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o. Zagreb
 • Pavle Prentašić; profil: Računarska znanost, prosjek ocjena: 5,00
  donator: COMPUTECH d.o.o., Zagreb

Posebna kategorija Brončane plakete "Josip Lončar" dodijeljena je studentu koji je bio na studentskoj razmjeni preko programa ERASMUS na Tehničkom sveučilištu u Beču, Austrija

Studij: Informacijska i komunikacijska tehnologija

 • Filip Gvardijan; profil: Telekomunikacije i informatika, prosjek ocjena studija: 4,80
  donator: HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb

Akademski zbor Filozofskog fakulteta Concordia discors

Nagrada "Stanko Turk" dodjeljuje se četrnaest godina, a ove godine dobiva je student za osobito vrijedan diplomski rad iz polja računarstva za ak. god. 2011./2012.:

 • Mladen Mikša, mag. ing. računarstva za diplomski rad "Upiti nad grafovima s podatcima i proširenja regularnih izraza", mentor: prof. dr. sc. Mladen Vuković - Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.
  donator je tvrtka SYMPOSION d.o.o. Zagreb.

Po treći put dodijeljena je nagrada "Najbolji studentski računalni program FER-a". Uz Potvrdu o nagradi studenti su dobili i novčanu nagradu od donatora, a donator nagrade je FER.
Nagrađeni studenski računalni programi FER-a su:

 1. Interaktivna platforma za učenje programiranja - Repeat, Hrvoje Bandov
 2. Sortko - učenje algoritma za sortitranje putem mobilnih uređaja, Neven Drljević
 3. Planiranje RF sustava, Hrvoje Grdić

Ove godine po četvrti put je dodijeljena nagrada "Werner von Siemens" za izabrane radove studenata. Donator nagrade je Siemens d.d.

 • Matija Varga za rad: „Inteligentna majica za medicinske primjene“ (mentor: prof. dr. sc. Ratko Magjarević)

Na temelju mišljenja stručnog povjerenstva Nagrada Ericsson Nikola Tesla za ak. god. 2011./2012. dodijeljena je studentima FER-a za radove iz područja telekomunikacije i to:

 1. "Sustav za analizu promocije brandova na društvenoj mreži Facebook (Brends)" - Goran Jelen
 2. "Iskustvena kvaliteta usluga nadziranja pacijenata na daljinu (QoE)" - Domagoj Piplica
 3. "Integration of Advanced Additional Capabilites to a Modern IPTV Platform: A Technical Study (IPTV)" - Goran Macut i Neven Drljević

Godišnju nagradu «INETEC» dodjeljuje Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. Zagreb u svrhu poticanja izvrsnosti te pružanja podrške mladim i darovitim studentima u daljnjem studiranju. Nagrada «INETEC» dodijeljena je studentu:

 • Branimir Novoselnik - student 2. godine diplomskog studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija, profil Automatika, prosjek ocjena: 5,00.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a od 17. listopada 2012. godine SREBRNE PLAKETE "Josip Lončar" za ak. god. 2011./2012. za naročito uspješne doktorske disertacije i znanstvenoistraživački rad dobili su:

 • Dr. sc. Marko Bosiljevac, doktorska disertacija pod naslovom "Efficient analysis of curved and periodic electromagnetic structures using asymptotic forms of Green's functions" ("Djelotvorna analiza zakrivljenih i periodičkih elektromagnetskih struktura primjenom asimptotskih oblika Greenovih funkcija"), mentor: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš,
 • Dr. sc. Tin Komljenović, doktorska disertacija pod naslovom "Extended-cavity optical sources with modulation averaging reflectors" ("Optički izvori s produženom rezonantnom šupljinom i usrednjavajućim reflektorima"), mentori: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš i doc. dr. sc. Dubravko Babić,
 • Dr. sc. Alan Jović, doktorska disertacija pod naslovom "Dubinska analiza biomedicinskih vremenskih nizova zasnovana na računalnom radnom okviru za izlučivanje značajki", mentor: prof. dr. sc. Nikola Bogunović,
 • Dr. sc. Emil Dumić, doktorska disertacija pod naslovom "Objektivna mjera kvalitete slike utemeljena na višerezolucijskoj analizi", mentor: prof. dr. sc. Sonja Grgić, 
 • Dr. sc. Hrvoje Pandžić, doktorska disertacija pod naslovom "Dvorazinski modeli optimiranja rasporeda održavanja prijenosnih vodova i proizvodnih jedinica", mentor: prof. dr. sc. Igor Kuzle.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a od 14. studenoga 2012. godine, dodijeljena je Godišnja nagrada «KONČAR» za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji. Godišnju nagradu «KONČAR» za doktorske disertacije obranjene na FER-u u ak. god. 2011./2012. dobio je:

 • Dr. sc. Neven Čobanov za doktorsku disertaciju pod naslovom "Smanjenje mase pretvarača za pomoćna napajanja na tračničkim vozilima primjenom mekog sklapanja", mentor: prof. dr. sc. Željko Jakopović

Nagrada Roberto Giannini utemeljena je odlukom Fakultetskog vijeća 21. veljače 2007. godine i dodijeljena je peti put. Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a od 17. listopada 2012. godine nagrada Roberto Giannini dodjeljuje se za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima u ak. god. 2011./2012:

 • Dr. sc. Tomislavu Buriću

Nagrada za znanost utemeljena je odlukom Fakultetskog vijeća 20. rujna 2012. godine i dodijeljena je prvi puta ove godine. Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a od 14. studenoga 2012. god. Nagrada za znanost dodijeljena je:

 • Za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u razumijevanju fizike elektromagnetskih metamaterijala i razvoju njihovih inženjerskih primjena - prof. dr. sc. Silviju Hrabaru.
 • Za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije godine - dr. sc. Hrvoju Pandžiću. 
 • Za postignuti svjetski priznati istraživački rezultat i inovaciju u prethodnih godinu dana - dr. sc. Ivanu Fratriću.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća FER-a od 17. listopada 2012. godine ZLATNA PLAKETA "Josip Lončar" za ak. god. 2011./2012. dodijeljena je:

 • Za značajno unapređenje nastave i za znanstvenoistraživački rad u području računarstva, a posebno za uspješno upravljanje Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Vedranu Mornaru.
 • Za značajno unapređenje nastave i znanstvenoistraživački rad u području elektroenergetike, a posebno za ustrojstvo međunarodno prihvaćenog Visokonaponskog laboratorija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Ivi Uglešiću.

Prof. dr. sc. Ivo Uglešić

Fakultet je na temelju kriterija donijetih na sjednici Fakultetskog vijeća od 17. listopada 2012. dodijelio Zahvalnice srednjim školama za istaknuti doprinos u srednjoškolskom obrazovanju studenata FER-a u obliku dodjele nagrada najbolje rangiranim kandidatima na razredbenom postupku pri upisu na FER, u akademskoj godini 2013./2014., kako sljedi:

 1. XV. gimnazija, Zagreb, 6 nagrada
 2. V. gimnazija, Zagreb, 3 nagrade
 3. Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb, 2 nagrade
 4. Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb, 1 nagrada
 5. X. gimnazija "Ivan Supek", Zagreb, 1 nagrada
 6. I. gimnazija, Zagreb, 1 nagrada
 7. I. tehnička škola Tesla, Zagreb, 1 nagrada
 8. Srednja škola Sesvete, Sesvete, 1 nagrada
 9. Gimnazija Velika Gorica, Velika Gorica, 1 nagrada
 10. III. Gimnazija, Split, 2 nagrade
 11. Prva gimnazija Varaždin, Varaždin, 1 nagrada
 12. Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod, 1 nagrada
 13. Gimnazija Požega, Požega, 1 nagrada
 14. Gimnazija Franje Petrića, Zadar, 1 nagrada
 15. Gimnazija Pula, Pula, 1 nagrada
 16. Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok, 1 nagrada
 17. Gimanzija Josipa Slavenskog Čakovec, Čakovec, 1 nagrada
 18. Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka, 1 nagrada
 19. Gimnazija Karlovac, Karlovac, 1 nagrada
 20. Elektrostrojarska škola Varaždin, Varaždin, 1 nagrada
 21. Srednja škola Tin Ujević, Kutina, 1 nagrada
 22. Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik, 1 nagrada
 23. Srednja škola Krapina, Krapina, 1 nagrada
Na kraju svečanosti, osim poziva na domjenak u auli Fakulteta, Dekan je pozvao goste da posjete poster-sekciju u auli Fakulteta kojom je prikazan dio istraživačko-inovacijskih rezultata koje su postigli djelatnici FER-a, te zaželio svima sretan Božić kao i sve najbolje u novoj 2013. godini. 
 
Poster-sekcija u auli Fakulteta
 
Ostale fotografije autora prof. dr. sc. Gordana Gledeca dostupne su u galeriji.
Drugi dio fotografija autorice dr. sc. Ane Sović dostupan je ovdje.
Autor: Kata Banožić
Popis obavijesti