U petak, 21. studenoga 2008. tradicionalno je proslavljen Dan FER-a. Dodjeljene su nagrade "Josip Lončar", "Stanko Turk", "Roberto Giannini" i po prvi puta Priznanje Dekana, te nagrade tvrki Ericsson Nikola Tesla, KONČAR, INETEC i Agrokor.

Priznanja su dodjeljena po deveti puta srednjim školama za kvalitetno osposobljavanje učenika temeljem kojeg najbolji učenici stječu pravo izravnog upisa na FER bez polaganja razredbenog postupka.

Nakon svečanog dijela proslave, dekan FER-a prof.dr.sc. Vedran Mornar pozvao je goste, među kojima su bili ugledni gospodarstvenici i znanstvenici, na zakusku.

Više o nagrađenim možete pročitati u nastavku vijesti.

Auditorium Maximum FER-a

 

Skupu su se obratili posebni gosti FER-a: predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Ljiljana Kuhta Jeličić, prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Tonko Ćurko, državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dr.sc. Dragan Schwarz i dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu prof.dr.sc. Kemo Sokolija.

Mr.sc. Tatjana Holjevac

 

Gđa. Ljiljana Kuhta Jeličić

 

Prof.dr.sc. Kemo Sokolija

 

Prof.dr.sc. Tonko Ćurko

 

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu s 581. redovite sjednice održane dana 15. listopada 2008. godine Posebno priznanje "Josip Lončar", dodjeljeno je studentima za posebno uspješan završetak preddiplomskog studija u ak.god. 2007./2008. Radi se o prvoj generaciji studenata koja je po bolonjskom procesu završila preddiplomski studij po studijskom programu FER-2.


Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija:

 1. Hrvoje Grganić, modul: Elektroenergetika, prosjek ocjena studija:  4,97
 2. Alen Karabegović, modul: Automatika, prosjek ocjena studija: 4,97
 3. Jura Ćurić, modul: Elektroničko i računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija:  4,91
 4. Edo Pekarić, modul: Elektroničko i računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 4,91
 5. Ivan Grgurić, modul: Elektronika, prosjek ocjena studija: 4,82

Studij: Računarstvo:

 1. Hrvoje Ribičić, modul: Računarska znanost, prosjek ocjena studija: 5,00
 2. Gordan Kreković, modul: Računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 5,00
 3. Davor Sutić, modul: Računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 5,00
 4. Goran Glavaš, modul: Programsko inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 5,00
 5. Marko Basuga, modul: Telekomunikacije i informatika, prosjek ocjena studija: 5,00
 6. Luka Stipanović, modul: Telekomunikacije i informatika, prosjek ocjena studija: 5,00
 7. Juraj Petrović, modul: Obradba informacija i multimedijske tehnologije, prosjek ocjena studija: 4,76

Po prvi puta dodjeljuje se nagrada Priznanje dekana, koja se dodjeljuje sljedećim studentima radi dosadašnjih postignutih rezultata na međunarodnim natjecanjima koji su pridonijeli promicanju Fakulteta:

 1. Igor Čanadi, donator: COMPUTECH d.o.o.
 2. Luka Kalinovčić, donator: B4B d.o.o.
 3. Lovro Pužar, donator: ATENTO d.o.o.

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu s 581. redovite sjednice održane dana 15. listopada 2008. godine Brončane plakete "Josip Lončar" za akademsku godinu 2007./2008., dodjeljuju se studentima pojedinih smjerova koji su diplomirali i postigli najbolji uspjeh tijekom studija:

 1. Mario Flajšlik; smjer: Industrijska elektronika, prosjek ocjena studija: 5,000 - na doktorskom studiju u Stanford University), donator: Siemens d.d.
 2. Matko Orsag; smjer: Automatika, prosjek ocjena studija: 5,000 donator: EXOR-Informatički inženjering d.o.o
 3. Stjepan Stipetić; smjer: Elektrostrojarstvo i automatizacija, prosjek ocjena studija: 4,957 donator: Končar-Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb
 4. Jakov Krstulović Opara; smjer: Elektroenergetika, prosjek ocjena studija: 4,688 donator: Hrvatska elektroprivreda d.d.
 5. Vedran Galetić, smjer: Telekomunikacije i informatika, prosjek ocjena studija: 4,651 donator: Hrvatske telekomunikacije d.d.
 6. Frane Formenti, smjer: Radiokomunikacije i profesionalna elektronika, prosjek ocjena studija: 4,375 donator: Odašiljači i veze d.o.o.
 7. Ivan Budiselić, studij Računarstva, prosjek ocjena studija: 5,000 donator: Microsoft Hrvatska d.o.o.
 8. Miljen Mikić, studij Računarstva, prosjek ocjena studija: 5,000 donator: T-mobile Hrvatska d.o.o.

Ugledni gospodarstvenici - sponzori nagrada

 

Nagrada "Stanko Turk" se dodjeljuje jubilarnih deset godina, a ove godine dobio ju je student za osobito vrijedan diplomski rad u polju računarstva za ak.god. 2007./2008.:

 • Roko Grubišić, dipl.ing. računarstva - za diplomski rad "Modeliranje sučelja NISC procesora na Wishbone sabirnicu" (mentor: prof.dr.sc. Vlado Sruk). Nagradu donira tvrtka Ring d.o.o.

Tradicionalna nagrada kojom Ericsson Nikola Tesla d.d. nagrađuje najbolje radove studenata iz područja Telekomunikacija, temeljem raspisanog Natječaja ENT i FER-a.

Temeljem mišljenja stručnog povjerenstva Nagrada Ericsson Nikola Tesla za ak.god. 2007./2008. dodjeljena je studentima FER-a, V. nastavne godine, smjera Telekomunikacije i informatika i to:

Prva nagrada dodjeljuje se autorima:

 • Marku Basugi, Rebeki Belavić i Ani Slipčević, za rad: "Agentska socijalna mreža"

Druga nagrada dodjeljuje se autorima dvaju radova:

 • Darianu Škarici, za rad: "Praćenje flote plovila primjenom tehnologija pozicioniranja i Weba"
 • Jagoru Čakmaku i Ivanu Vučaku, za rad: "Location Context Management"

Treća nagrada dodjeljuje se autorima dvaju radova:

 • Luki Vrdoljaku, za rad: "Group-oriented Service Provisioning"
 • Luciji Hilje, za rad: "Multi-Attribute auctioning protocol implementation and verification"

Godišnju nagradu "INETEC" dodjeljuje Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. u svrhu poticanja izvrsnosti te pružanja podrške mladim i darovitim studentima u daljnjem studiranju.

Nagrada "INETEC" dodjeljuje se studentu:

 • Tihomiru Kneževiću, studentu FER-a 4. nastavne godine, ak.god. 2007./2008., studij Elektrotehnika, smjer Industrijska elektronika

Godišnja nagrada AGROKOR dodijeljuje se za projektno ili idejno rješenje proizvoda odnosno usluge koja je zanimljiva i dostupna širokom krugu korisnika elektroničkog poslovanja.

Prva nagrada dodjeljuje se autorima:

 • Danijelu Horvatu i Vedranu Pavliću, za projekt: "Context Media"

Druga nagrada dodjeljuje se autorima:

 • Mariju Turku, Ivanu Šipki i Goranu Rađenoviću, za projekt: "Konzum Mobile"

Treća nagrada dodjeljuje se autorima:

 • Ivi Bojić i Tomislavu Lipiću, za projekt: "Agrokontis"

Temeljem jednoglasne odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva s redovite sjednice od 15. listopada 2008. godine, dodjeljuje se Nagrada "Josip Lončar" za ak.god. 2007./2008.

Srebrne plakete "Josip Lončar" za ak.god. 2007./2008. za posebno istaknute doktorske disertacije dobili su:

 1. Dr.sc. Luka Ferković: "Precizno mjerenje izmjenične struje Rogowskijevim svitkom“, mentor: prof.dr.sc. Damir Ilić
 2. Dr.sc. Vladimir Jovanović: "Fin Technology for Wide-Channel FET Structures“ („Fin tehnologija za FET strukture sa širokim kanalom“) - trenutno na znanstvenom usavršavanju u Tehničkom sveučilištu u Delftu, Nizozemska, mentor: prof.dr.sc. Petar Biljanović
 3. Dr.sc. Marko Koričić: "Horizontal Current Bipolar Transistor Structures for Integration with CMOS Technology“ („Strukture bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje za integraciju sa CMOS tehnologijom“), mentor: doc.dr.sc. Tomislav Suligoj
 4. Dr.sc. Jadranko Matuško: "Procjena stanja nelinearnih dinamičkih sustava s neodređenostima“, mentor prof.dr.sc. Nedjeljko Perić
 5. Dr.sc. Antonio Petošić: "Vrednovanje točkastog izvora ultrazvuka u linearnom i nelinearnom načinu rada“, mentor: prof.dr.sc. Bojan Ivančević
 6. Dr.sc. Lea Skorin-Kapov: "A Framework for Service-level End-to-End Quality of Service Negotiation and Adaptation" („Radni okvir za pregovaranje i prilagodbu kvalitete usluge s kraja na kraj na uslužnoj razini“), mentor: prof.dr.sc. Maja Matijašević

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva s 582. redovite sjednice održane dana 19. studenoga 2008. godine, dodjeljuje se Godišnja nagrada "KONČAR" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

Godišnju nagradu "KONČAR" za doktorske disertacije obranjene u ak.god. 2007./2008. dobivaju:

 • dr.sc. Žarko Janić za doktorsku disertaciju pod naslovom "Unapređenje konstrukcije energetskih transformatora u cilju smanjenja dodatnih gubitaka", mentor: prof.dr.sc. Željko Štih
 • dr.sc. Bojan Trkulja za doktorsku disertaciju pod naslovom "Proračun elektromagnetskog polja složenih elektroenergetskih objekata", mentor: prof.dr.sc. Željko Štih.

Nagradu donira Končar – Elektroindustrija d.d.

Nagrada Roberto Giannini utemeljena je odlukom Fakultetskog vijeća 21. veljače 2007. i dodijeljuje se drugi puta ove godine. Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva s 582. redovite sjednice održane dana 15. listopada 2008. godine nagrada Roberto Giannini dodjeljuje se za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima u ak.god. 2007./2008:

 • doc.dr.sc. Domagoju Jakoboviću

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva s 581. redovite sjednice održane dana 15. listopada 2008. godine Zlatna plaketa "Josip Lončar" za ak.god.2007./2008. dodjeljuje se:

 • prof.dr.sc. Dragi Banu - za uspješan doprinos izgradnji društvenih struktura Fakulteta.
 • prof.dr.sc. Juraju Bartoliću - za posebno istaknute i trajne rezultate u znanstvenoistraživačkom radu.

Prof.dr.sc. Drago Ban

 

Fakultet deveti put dodjeljuje Priznanje srednjim školama za kvalitetno osposobljavanje učenika temeljem kojeg najbolji učenici stječu pravo izravnog upisa na FER bez polaganja razredbenog postupka. Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva s redovite sjednice od  15. listopada 2008. godine za ak.god. 2009./2010. to pravo ostvaruje 33 učenika iz 23 srednje škole. Od toga 18 učenika sa zagrebačkih srednjih škola i 15 iz ostalih srednjih škola RH:

 1. XV. gimnazija, Zagreb, 6 upisnih mjesta
 2. V. gimnazija, Zagreb, 4 upisna mjesta
 3. Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb, 3 upisna mjesta
 4. Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb, 1 upisno mjesto
 5. I. tehnička škola TESLA, Zagreb, 1 upisno mjesto
 6. X. gimnazija, Zagreb, 1 upisno mjesto
 7. I. GIMNAZIJA, Zagreb, 1 upisno mjesto
 8. II. gimnazija, Zagreb, 1 upisno mjesto
 9. III. GIMNAZIJA, Split, 1 upisno mjesto
 10. Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod, 1 upisno mjesto
 11. Srednja škola Sesvete, Sesvete, 1 upisno mjesto
 12. Prva gimnazija Varaždin, Varaždin, 1 upisno mjesto
 13. Gimnazija Karlovac, Karlovac, 1 upisno mjesto
 14. GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica, 1 upisno mjesto
 15. GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR, Zadar, 1 upisno mjesto
 16. Elektrostrojarska škola, Varaždin, 1 upisno mjesto
 17. GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA, Rijeka, 1 upisno mjesto
 18. SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, Kutina, 1 upisno mjesto
 19. GIMNAZIJA DUBROVNIK, Dubrovnik, 1 upisno mjesto
 20. Gimnazija, Čakovec, 1 upisno mjesto
 21. SREDNJA ŠKOLA KRAPINA, Krapina, 1 upisno mjesto
 22. Gimnazija Pula, Pula, 1 upisno mjesto
 23. GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA, Zadar, 1 upisno mjesto

 

Nakon ceremonije, dekan FER-a prof.dr.sc. Vedran Mornar pozvao je sve prisutne na domjenak u auli Fakulteta koji je pripremio FER-ov restoran Cassandra i na razgledavanje izložbe 10. godina Galerije FER u Umjetničkoj galeriji FER-a.

Ujedno je prisutnima zaželio sve najbolje u Novoj 2009. godini.

 

Fotografije: Goran Baotić i doc.dr.sc. Gordan Gledec

Autor: Kristijan Zimmer
Popis obavijesti