U petak, 19. studenoga 2010. u nazočnosti nekoliko stotina gostiju iz gospodarstva i akademskih institucija svečano je proslavljen Dan FER-a. Dodijeljene su nagrade i priznanja "Josip Lončar", "Stanko Turk", "Roberto Giannini", "Najbolji studentski računalni program FER-a" te nagrade tvrki KONČAR, Ericsson Nikola Tesla, "Werner von Siemens", INETEC i Agrokor.

Dodijeljena su i priznanja srednjim školama za kvalitetno osposobljavanje učenika temeljem kojeg najbolji učenici stječu pravo izravnog upisa na FER.

Nakon svečanog dijela proslave koji su glazbeno ukrasili studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, dekan FER-a prof.dr.sc. Nedjeljko Perić pozvao je goste na otkrivanje spomen-ploče profesoru Vatroslavu Lopašiću te na zakusku.

Više u nastavku obavijesti.

Svečanost je započela obraćanjem Rektora Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Alekse Bjeliša, dekana Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu prof.dr.sc. Tomislava Kilića te dekana Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku prof.dr.sc. Radoslava Galića koji je u znak zahvalnosti za dugogodišnju suradnju dekanu FER-a prof. dr.sc. Nedjeljku Periću darovao sliku.

 

Dekan FER-a prof.dr.sc. Nedjeljko Perić

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš

 

Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku prof.dr.sc. Radoslav Galić

 

Dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu prof.dr.sc. Tomislav Kilić

 

Nakon toga je počela podjela nagrada Posebnog priznanja "JOSIP LONČAR" za akademsku godinu 2009./2010.

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu sa 601. redovite sjednice održane 13. listopada 2010. godine Posebno priznanje "JOSIP LONČAR" dodijeljeno je studentima za posebno uspješan završetak preddiplomskog studija u ak.god. 2009./2010.

Uz povelju studenti su dobili i simboličnu novčanu nagradu od Fakulteta.

To je treća generacija studenata koja je po bolonjskom procesu završila preddiplomski studij po studijskom programu FER2.

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija:

 1. Marko Bunić, modul: Automatika, prosjek ocjena studija:  5,00
 2. Tomislav Haus, modul: Automatika, prosjek ocjena studija: 5,00
 3. Antonio Krnjak, modul: Automatika, prosjek ocjena studija:  5,00
 4. Josip Bačmaga, modul: Elektronika, prosjek ocjena studija: 5,00

Studij: Računarstvo:

 1. Igor Čanadi, modul: Računarska znanost, prosjek ocjena studija: 5,00
 2. Damir Bučar, modul: Računarska znanost, prosjek ocjena studija: 5,00
 3. Pavle Prentašić, modul: Obrada informacija i multimedijske tehnologije, prosjek ocjena studija: 5,00

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu sa 601. redovite sjednice održane 13. listopada 2010. godine Brončane plakete "JOSIP LONČAR" za akademsku godinu 2009./2010., dodijeljene su najboljim studentima za uspješan završetak diplomskog studija po nastavnom programu FER-2:

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija

 1. Robert Sitar; profil: Elektroenergetika , prosjek ocjena studija: 4,87; donator: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, nagradu je uručio član Uprave mr.sc. Dubravko Lukačević
 2. Petar Mateljak; profil: Automatika, prosjek ocjena studija: 4,87; donator: KONČAR-Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb, nagradu je uručio član Uprave dr.sc. Miroslav Poljak

Studij: Informacijska i komunikacijska tehnologija: 

 1. Marko Basuga; profil: Telekomunikacije i informatika, prosjek ocjena studija: 5,00; donator: HRVATSKI TELEKOM  d.d., Zagreb, nagradu je uručio član Uprave gospodin Božidar Poldrugač
 2. Ivan Petković; profil: Telekomunikacije i informatika, prosjek ocjena studija: 5,00; donator: ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Zagreb, nagradu je uručio član Uprave gospodin Zoran Šimac

Studij: Računarstvo 

 1. Anđelo Martinović; profil: Računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 5,00; donator: Microsoft Hrvatska d.o.o., Zagreb, nagradu je uručio direktor gospodin Ivan Vidaković
 2. Antonio Pošćić; profil: Računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 5,00; donator: COMPUTECH d.o.o., Zagreb, nagradu je uručio direktor mr.sc. Ante Barić

Posebna kategorija Brončane plakete "Josip Lončar" dodijeljena je studentu koji je bio na studentskoj razmjeni preko programa ERASMUS na Sveučilištu u Uppsali, Kraljevina Švedska

Studij: Računarstvo 

 1. Davor Sutić; profil: Računalno inženjerstvo, prosjek ocjena studija: 5,00; donator: PERPETUUM MOBILE d.o.o., Zagreb nagradu je uručio član Uprave gospodin Ivo Špigel, dipl.ing.

 

 

Nagrada "Stanko Turk" dodjeljuje se dvanaest godina, a ove godine dobio ju je student za osobito vrijedan diplomski rad iz polja računarstva za ak.god. 2009./2010.:

 • Željko Rumenjak, mag.ing. računarstva - za diplomski rad "Parser protokola uspostave sjednice prilagođen izvođenju na višejezgrenim procesorima", mentor: prof.dr.sc. Siniša Srbljić

Nagradu je donirala tvrtka SYMPOSION d.o.o. Zagreb, a nagradu je uručio direktor tvrtke mr. sc. Srećko Seljan.

Po drugi puta dodijeljena je nagrada "Najbolji studentski računalni program FER-a".

Uz Potvrdu o nagradi studenti su dobili i novčanu nagradu od FER-a. Nagradu je uručio Dekan FER-a.

 1. mjesto: Program: "RoboDJ - sustav za automatsko sviranje glazbe s glasovanjem"; Autori:  Ivan Fabek, Matija Gulić, Dražen Lučanin

Ove godine je po drugi puta dodijeljena nagrada "Werner von Siemens" za izabrane radove studenata. Donator nagrade je Siemens d.d., a povelju i novčanu nagradu je uručio Predsjednik Uprave gospodin Mladen Fogec

 1. nagrada: Pero Krivić, Goran Štimac za rad: Model BPSK modema optimiran za učinkovitu FPGA implementaciju telemetrijskih sustava u uvjetima visokih smetnji (mentor: doc.dr.sc. Hrvoje Džapo)
 2. nagrada: Grgo Čupić, Roko Krpetić, Milan Listeš za rad: Nosivi bežični sustav za mjerenje pokretljivosti i detekciju pada starijih osoba (mentor: prof.dr.sc. Branko Jeren)
 3. nagrada: Luka Marušić, Pavle Skočir za rad: Udaljeno upravljanje električnim sustavima (mentor: prof.dr.sc. Gordan Ježić)

Temeljem mišljenja stručnog povjerenstva Nagrada Ericsson Nikola Tesla za ak.god. 2009./2010. dodijeljena je studentima FER-a za radove iz područja telekomunikacije, a povelju i novčanu nagradu u ime donatora dodjelio je mr.sc. Milan Živković direktor Strategije i razvoja poslovanja Ericsson Nikola Tesla.

 1. Prva nagrada dodijeljena je autorima: Dražen Dostal, Vedrana Janković, Siniša Louč i Ružica Zec za rad: "Applicability of Multicore Programming Libraries in Parsing"
 2. Druga i treća nagrada dodijeljena je autorima: Hrvoje Kolarić, Katarina Konjevod za rad: «Support for Communication Control Betwen XMPP/JINGLE and SIP Protocols for Establishing Multimedia Sessions» i Ivana Stupar, Mario Medvedec, Igor Hevčuk i Igor Lažegić za rad: "Investigation and Introduction of IMUNES in CPP I&V lab"

Godišnju nagradu "INETEC" dodjeljuje Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. Zagreb u svrhu poticanja izvrsnosti te pružanja podrške mladim i darovitim studentima u daljnjem studiranju.
Nagrada "INETEC" dodijeljena je

 • studentu 2. godine diplomskog studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija, profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija Mario Jurković.

Nagradu je uručila predstavnica "INETECA" gospođa Zrinka Čorak, dipl.ing.

Godišnja nagrada AGROKOR dodijeljena je za projektno ili idejno rješenje proizvoda odnosno usluge koja je zanimljiva i dostupna širokom krugu korisnika elektroničkog poslovanja.

Donator nagrade je AGROKOR d.d., Zagreb, a nagradu je u ime donatora uručio gospodin Mate Krpan, član Uprave Agrokor ICT-a.

 1. nagrada dodijeljena je autorima: Danijel Horvat i Ivan Janković za projekt: Konzum kuhinja
 2. nagrada dodijeljena je autorici: Ivani Srdanović za projekt: Košarica.net
 3. nagrada dodijeljena je autorima: Ante Machiedo i Ivan Vuković za projekt: Prepoznavanje voća i povrća

Temeljem jednoglasne odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva sa 602. redovite sjednice održane 17. studenoga 2010. godine SREBRNE PLAKETE "Josip Lončar" za ak.god. 2009./2010. za naročito uspješne doktorske disertacije dobili su:

 1. Dr.sc. Goran Molnar:  „Sinteza sustava s minimalnim izobličenjem vremenskog odziva“, mentor: prof.dr.sc. Mladen Vučić,
 2. Dr.sc. Vedran Podobnik: „Višeagentski sustav za pružanje telekomunikacijskih usluga zasnovan na profilima korisnika“, mentor: prof.dr.sc. Ignac Lovrek,
 3. Dr.sc. Siniša Škokić: „Analiza reflektorskih antenskih sustava pomoću novih konusnih valnih objekata“, mentor: prof.dr.sc. Zvonimir Šipuš
 4. Dr.sc. Jan Šnajder: „Morfološka normalizacija tekstova na hrvatskome jeziku za dubinsku analizu i pretraživanje informacija“, mentori: prof.dr.sc. Bojana Dalbelo Bašić i prof.dr.sc. Marko Tadić
 5. Dr.sc. Darko Vasić: "Measurement of rock resistivity using inductive method in a cased well“ („Mjerenje otpornosti stijena induktivnom metodom u zacijevljenoj bušotini“), mentor: prof.dr.sc. Vedran Bilas
 6. Dr.sc. Branko Žitko: „Model inteligentnog tutorskog sustava zasnovan na obradi kontroliranog jezika nad ontologijom“, mentor: prof.dr.sc. Slavomir Stankov, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu

Dr.sc. Goran Molnar

 

Dr.sc. Vedran Podobnik

 

Dr.sc. Jan Šnajder

 

Dr.sc. Darko Vasić

 

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva sa 602. redovite sjednice održane 17. studenoga 2010. godine, dodijeljena je Godišnja nagrada "KONČAR" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.

Godišnju nagradu "KONČAR" za doktorske disertacije obranjene u ak.god. 2009./2010. dobili su:

 1. dr.sc. Ante Elez za doktorsku disertaciju pod naslovom "Sustav za otkrivanje međuzavojnih kratkih spojeva namota sinkronih strojeva", mentori: prof.dr.sc. Zlatko Maljković i prof.dr.sc. Stjepan Car
 2. dr.sc. Darko Vasić za doktorsku disertaciju pod naslovom "Measurement of rock resistivity using inductive method in a cased well“ ("Mjerenje otpornosti stijena induktivnom metodom u zacijevljenoj bušotini"), mentor: prof.dr.sc. Vedran Bilas

Nagradu donira Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb, a uručio ju je Predsjednik Uprave Darinko Bago, dipl.ing.

Nagrada Roberto Giannini utemeljena je odlukom Fakultetskog vijeća 21. veljače 2007. i dodijeljena je četvrti put ove godine.

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva sa 602. redovite sjednice održane 17. studenoga 2010. godine nagrada Roberto Giannini dodijeljena je za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima u ak. god. 2009./2010:

 • doc.dr.sc. Hrvoje Džapo

Uz povelju imenovani će od Fakulteta dobiti i jednokratnu novčanu nagradu u visini neto iznosa mjesečne plaće docenta.

 

Dodjela Nagrade Roberto Giannini

 

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva sa 602. redovite sjednice održane 17. studenoga 2010. godine ZLATNA PLAKETA "Josip Lončar" za ak. god. 2009./2010. dodijeljena je:

 • Prof.dr.sc. Željko Štih - u znak zahvalnosti za dugogodišnji predani nastavni i znanstvenoistraživački rad, posebno za uspostavu sustava osiguranja kvalitete te neprocjenjiv doprinos u provođenju reforme studijskih programa.
 • Prof.dr.sc. Tomislav Petković - u znak zahvalnosti za dugogodišnji predani nastavni i znanstvenoistraživački rad, posebno za promicanje i njegovanje sinergije humanističkih, prirodnih i tehničkih znanosti.

Dodjela Zlatne plakete prof.dr.sc. Željku Štihu

 

Prof.dr.sc. Tomislav Petković zahvalio je u ime nagrađenih

 

Fakultet je jedanaesti put dodjelio Priznanje srednjim školama za kvalitetno osposobljavanje učenika temeljem kojeg najbolji učenici stječu pravo izravnog upisa na FER.

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva sa 601. redovite sjednice održane  13. listopada 2010. godine za ak.god. 2011./2012. to pravo ostvaruju 32 učenika iz 23 srednje škole. Od toga 17 učenika sa zagrebačkih srednjih škola i 15 iz ostalih srednjih škola RH:

 1. XV. gimnazija, Zagreb, 6 upisnih mjesta
 2. V. gimnazija, Zagreb, 3 upisna mjesta
 3. Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb, 2 upisna mjesta
 4. Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb, 2 upisna mjesta
 5. I. tehnička škola Tesla, Zagreb, 1 upisno mjesto
 6. I. Gimnazija, Zagreb, 1 upisno mjesto
 7. X. gimnazija ""Ivan Supek"", Zagreb, 1 upisno mjesto
 8. Srednja škola Sesvete, Sesvete, 1 upisno mjesto
 9. III. gimnazija, Split, 1 upisno mjesto
 10. Gimnazija ""Matija Mesić"", Slavonski Brod, 1 upisno mjesto
 11. Gimnazija Franje Petrića Zadar, Zadar, 1 upisno mjesto        
 12. Gimnazija Karlovac, Karlovac, 1 upisno mjesto
 13. Gimnazija Velika Gorica, Velika Gorica,1 upisno mjesto
 14. Srednja škola Tina Ujevića, Kutina, 1 upisno mjesto
 15. Gimnazija Požega, Požega, 1 upisno mjesto
 16. Elektrostrojarska škola, Varaždin, 1 upisno mjesto
 17. Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Rijeka, 1 upisno mjesto
 18. Gimnazija Pula, Pula, 1 upisno mjesto
 19. Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok, 1 upisno mjesto
 20. Gimnazija Čakovec, Čakovec, 1 upisno mjesto
 21. Prva gimnazija Varaždin,Varaždin, 1 upisno mjesto
 22. Srednja škola Krapina, Krapina, 1 upisno mjesto
 23. Tehnička škola Karlovac, Karlovac, 1 upisno mjesto

Priznanje srednjim školama

 

Osim poziva na domjenak u auli Fakulteta koji je pripremio restoran Cassandra, Dekan prof.dr.sc. Nedjeljko Perić je pozvao na otkrivanje spomen-ploče profesoru Vatroslavu Lopašiću. Ploča se nalazi u auli Fakulteta, nasuprot glavnom ulazu, ispred stepenica koje vode u dvoranu B1 u kojoj je prof. Lopašić držao svoja glasovita predavanja.

Svečanost otkrivanja spomen-ploče otvorio je prof. Zvonko Benčić, inicijator postavljanja spomen-ploče, a prof. Višnja Henč-Bartolić, višegodišnja suradnica prof. Lopašića, kazala je nekoliko riječi o njegovim znamenitim pokusima.

 

Otkrivanje spomen-ploče profesoru Vatroslavu Lopašiću

 

Također, prisutni su bili pozvani da posjete poster sekciju. Na ukupno 19 postera predstavljeni su FER-ovi znanstveni programi financirani od MZOŠ-a, čime je prikazan samo dio znanstvenoistraživačkog rada koji se provodi na FER-u.

 

Zakuska u auli fakulteta

Autor: Kata Banožić
Popis obavijesti