Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Nina Drobac, mag. math.

    Asistent, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski