Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom



    Nera Žigić, prof.

    Viši stručni suradnik, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski