MODISTe - modeliranje, diskretne strukture i primjene

 

 

 

 

Laboratorij MODISTe u fokusu djelatnosti ima sljedeće teme:

  • matematičko modeliranje
  • metode i strukture diskretne matematike
  • primjena u tehnologiji i računarstvu

Laboratorij se okuplja okupljanja članove iz područja prirodnih i tehničkih polja s ciljem primjene znanja i metoda diskretne matematike u inženjerstvu i računalnim znanostima: od modeliranja problema preko odabira matematičkih tehnika za njegovo rješavanje do izrade i testiranja odgovarajućih simulacija.

Specifičnost okupljenih članova MODISTe-a leži u činjenici da njegovu osovinu čine istraživači iz područja temeljnih prirodnih znanosti čija je sinergija ključna za razvoj analitičkog mišljenja i kreativnosti budućih inženjerki i inženjera.

Članovi:

Kroz mentorski rad posebno će se voditi računa o izobrazbi i dobrobiti mladih prijediplomskih, diplomskih i doktorskih studenata te o njihovom uvođenju u profesiju i istraživanje. Svi članovi laboratorija su ujedno nastavnici i mentori s dugogodišnjim iskustvom.  Osim primarne istraživačke komponente, bitna odrednica djelatnosti laboratorija je razvoj karijera mladih istraživača. Osim uvođenja u istraživački rad i pružanja aktivne podrške prilikom pisanja njihovih prvih znanstvenih ili stručnih projekata i radova omogućit će se razvoj njihovih mekih vještina neophodnih za uključivanje u poslovni svijet, kao što su komunikacijske vještine, sposobnost motiviranja, sklonost timskom radu, vještine pregovaranja i vođenja.

Laboratorij MODISTe će pružiti stabilnu teorijsku podlogu iz područja matematike i fizike inovativnim rješenjima složenih problema kao i unaprjeđenju tehnologije u poljima inženjerstva i računarstva.

 

Javite nam se!