Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    dr. sc. Mladen Karan

    Asistent, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski