Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    dr. sc. Milica Mihaljević

    Vanjski suradnik, Društveni predmeti

    Nastava

    Sveučilišni diplomski