Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Miha Keber, mag. math.

  Mlađi istraživač, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2012.
  Na zavodu od:
  2020.