Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Matija Šulc, mag. ing.

    Vodeći istraživač, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski