dr. sc. Matija Džanko

Poslijedoktorand, Zavod za telekomunikacije

  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Džanko, Matija; Mikac, Branko; Furdek, Marija.
Dedicated path protection for optical networks based on function programmable nodes. // Optical Switching and Networking. 27C (2017) ; 79-87 (članak, znanstveni).

2. Džanko, Matija; Furdek, Marija; Zervas, Georgios; Simeonidou, Dimitra.
Evaluating Availability of Optical Networks Based on Self-Healing Network Function Programmable ROADMs. // Journal of Optical Communications and Networking. 6 (2014) ; 974-987 (članak, znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Furdek, Marija; Džanko, Matija; Skorin-Kapov, Nina; Wosinska, Lena.
Planning of Optical Networks Based on Programmable ROADMs // Proceedings of the Asia Communications and Photonics Conference.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Furdek, Marija; Džanko, Matija; Mario, Matanić; Ivan, Borić; Wosinska, Lena; Mikac, Branko.
Multi-hour network provisioning utilizing function programmable ROADMs // Proceedings of the 17th International Conference on Transparent Optical Networks.
2015. 1-4 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Furdek, Marija; Džanko, Matija; Glavica, Patrik; Wosinska, Lena.
Can Architecture on Demand Nodes with Self- Healing Capabilities Improve Reliability of Optical Networks? // Advanced Photonics for Communications, Photonics in Switching.
2014. PM4C.5.1-PM4C.5.3 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Mikac, Branko; Džanko, Matija; Furdek, Marija; Hugues-Salas, Emilio; Zervas, Georgios; Simeonidou, Dimitra.
Availability Aspects of Self-healing Optical Nodes Designed by Architecture on Demand // Proceedings on 16th International Conference on Transparent Optical Networks / Marciniak, Marian (ur.).
2014. 1-4 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Gusev, Marjan; Ristov, Sasko; Prodan, Radu; Dzanko, Matija; Bilic, Ivana.
Resilient IoT eHealth solutions in case of disasters // Proceedings of the 9th International Workshop on Reliable Networks Design and Modelling (RNDM 2017).
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Džanko, Matija; Furdek, Marija; Mikac, Branko; Zervas, Georgios; Hugues-Salas, Emilio; Simeonidou, Dimitra.
Synthesis, Resiliency and Power Efficiency of Function Programmable Optical Nodes // Proceedings of the 13th International Conference on Telecommunications.
2015. 1-8 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Džanko, Matija; Furdek, Marija; Amaya, Norberto; Zervas, Georgios; Mikac, Branko; Simeonidou, Dimitra.
Experimental Demonstration and Benefits of Self- Healing Hard-Wired and Synthetic ROADMs // Proceedings of the Optical Fiber Communication Conference 2014 (OFC 2014).
San Francisco, USA, 2014. 1-3 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Furdek, Marija; Džanko, Matija; Glavica, Patrik; Wosinska, Lena; Mikac, Branko; Amaya, Norberto; Zervas, Georgios; Simeonidou, Dimitra.
Efficient optical amplification in self-healing synthetic ROADMs // Proceedings of Optical Network Design and Modeling conference (ONDM 2014) / Furdek, Marija (ur.).
Stockholm : International Federation for Information Processing (IFIP), 2014. 150-155 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Furdek, Marija; Džanko, Matija; Wosinska, Lena.
Resilience of Optical Networks Based on Architecture on Demand Nodes // European Conference on Networks and Communications (EuCNC 2014).
Bologna, Italija, 2014. 1-5 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Džanko, Matija; Furdek, Marija; Amaya, Norberto; Zervas, Georgios; Mikac, Branko; Simeonidou, Dimitra.
Self-Healing Optical Networks with Architecture on Demand Nodes // Proceedings on the 39th European Conference and Exhibition on Optical Communication 2013.
London, 2013. P.5.18.1-P.5.18.3 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Džanko, Matija; Mikac, Branko; Miletić, Vedran; Amaya, Norberto; Zervas, Georgios; Simeonidou, Dimitra.
Analytical and Simulation Availability Models of ROADM Architectures // Proceedings of the 12th International Conference on Telecommunications / Pripužić, Krešimir ; Banek, Marko (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, 2013. 39-45 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Miletić, Vedran; Mikac, Branko; Džanko, Matija.
Impact Evaluation of Physical Length of Shared Risk Link Groups on Optical Network Availability Using Monte Carlo Simulation // Proceedings of the 2013 18th European Conference on Networks and Optical Communications (NOC) / Leitgeb, Erich (ur.).
Graz, Austria, 2013. 249-255 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Džanko, Matija; Mikac, Branko; Amaya Gonzalez, Norberto; Zervas, Georgios; Simeonidou, Dimitra.
Availability Analysis of Optical Cross-Connect Implemented by Architecture on Demand // Proceedings on the 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON).
Coventry, UK, 2012. 1-4 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Džanko, Matija; Mikac, Branko; Miletić, Vedran.
Availability of All-Optical Switching Fabrics Used in Optical Cross-Connects // Proceedings on the 35th Convention International MIPRO 2012, Conference on Telecommunications & Informatics / S. Golubić (ur.).
Opatija, 2012. 613-617 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Miletić, Vedran; Mikac, Branko; Džanko, Matija.
Modelling Optical Network Components: A Network Simulator-Based Approach // Proceedings on the 2012 IX International Symposium on Telecommunications (BIHTEL) / Mrdovic, Sasa (ur.).
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2012. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 

Životopis

Matija Džanko rođen je 21. listopada 1986. godine u Zagrebu, Hrvatska. Srednju školu završio je u Zagrebu, te potom upisao Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Diplomirao je na matičnom Fakultetu 2010. godine, a titulu doktora znanosti stekao 2015. godine obranom doktorske disertacije pod nazivom "Modeliranje i proračun raspoloživosti optičkih prospojnika izvedenih s pomoću arhitekture na zahtjev".
Od 2010. godine radi kao znanstveni novak na Zavodu za telekomunikacije. U okviru svog doktorskog istraživanja, šest mjeseci radio je kao gostujući istraživač u grupi "High Performance Network" na Sveučilištu Bristol, Ujedinjeno Kraljevstvo. Njegovi istraživački interesi uključuju dizajn multi-granularnih, elastičnih i fleksibilnih optičkih mreža i čvorova, te analizu raspoloživosti, pouzdanosti i potrošnje energije optičkih mreža.
Sudjelovao je kao istraživač na nacionalnom projektu "Upravljanje mrežom i uslugama temeljeno na znanju", a kao vanjski suradnik na dva EU projekta: I01196X: "Photonics Hyperhighway" i FP7 projekt 31799 "Industry-Driven Elastic and Adaptive Lambda Infrastructure for Service and Transport Networks - IDEALIST". Trenutno sudjeluje kao član Upravnog odbora  na COST projektu CA15127 RECODIS - "Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures".  Autor je i koautor dvadesetak radova u međunarodnim časopisima i zbornicima, te je član IEEE i OSA.

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Profesionalni interesi i članstva

Availability in optical networks, multigranular optical networks, optical cross-connect implemented by architecture on demand.

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2010.
Godina doktoriranja:
2015.
Na zavodu od:
2010.

Povijest zaposlenja

Na Zavodu za telekomunikacije radi kao znanstveni novak od prosinca 2010. godine.