Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Matej Petrinović, mag. math.

  Zavodski suradnik, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: