Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Matej Petrinović, mag. math.

    Zavodski suradnik, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave