Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    dr. sc. Martin Klimeš

    Poslijedoktorand, Zavod za primijenjenu matematiku