Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Marta Čolaković-Bencerić, mag. phys.

    Mlađi istraživač, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    • Fizika (Laboratorijske vježbe)