Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Mario Stipčić, mag. math.

    Vanjski suradnik, Zavod za primijenjenu matematiku